Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η οριζόντια εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στόχος είναι έως το τέλος του έτους να έχει εφαρμοστεί παντού. Στο υπουργείο Εργασίας ετοιμάζουν βελτιώσεις και παρεμβάσεις ώστε το σύστημα να είναι πιο λειτουργικό και να λύνει παρά να δημιουργεί προβλήματα.

Για τον λόγο αυτό έχει συσταθεί μία εξειδικευμένη ομάδα που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες, η οποία και θα καταγράψει τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη λειτουργία και θα προτείνει λύσεις για την καλύτερη εφαρμογή του μέτρου.

Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών στους τομείς όπου εφαρμόζεται πιλοτικά (βιομηχανία και λιανεμπόριο), θα εκδοθούν οδηγίες για την επίλυσή τους. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν θα αλλάξουν την ουσία του μέτρου, αλλά θα βελτιώσουν την εφαρμογή του.

Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα είναι η καθιέρωση ενός μικρού, ελαστικού χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο ο εργαζόμενος θα μπορεί να χτυπά την κάρτα του χωρίς να μεταβάλλεται το ωράριο εργασίας. Το διάστημα αυτό δεν θα υπερβαίνει τα 15 με 20 λεπτά πριν ή μετά τη λήξη του ωραρίου.

Σημειώνεται ότι η βιομηχανία και το λιανεμπόριο διανύουν το διάστημα προσαρμογής στο νέο μέτρο, με την πλήρη εφαρμογή του να έχει μετατεθεί για τον Ιούλιο.

Οι προβλεπόμενες ποινές

Οι ποινές για τη μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη την κάρτα εργασίας, αλλά και για αυτές που θα υπαχθούν στο καθεστώς αυτό, περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας εργαζομένου: 10.500 ευρώ.
  • Μη τήρηση για τουλάχιστον δέκα έτη των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας, εφόσον παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση οικονομικών απαιτήσεων εργαζομένου σε εργατική διαφορά: 4.000 ευρώ.
  • Υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζομένου που αποκλίνουν από την πραγματική έναρξη ή λήξη της απασχόλησης: 3.000 ευρώ.
  • Μη υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζομένου για την πραγματική έναρξη ή λήξη της απασχόλησης: 3.000 ευρώ.
  • Εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου σε εργαζόμενο χωρίς ενεργοποίηση της ευέλικτης προσέλευσης και της ψηφιακής κάρτας εργασίας: 2.000 ευρώ.
  • Μη υποβολή δήλωσης στοιχείων εργασιακής σχέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ σε περίπτωση μεταβολών στοιχείων δήλωσης πριν την εφαρμογή της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο: 2.000 ευρώ.
  • Μη υποβολή δήλωσης «Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας» μερικώς απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας πριν τη μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο: 2.000 ευρώ.
  • Μη υποβολή δήλωσης «Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας» πλήρως απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου: 600 ευρώ.