Οι ωκεανοί του κόσμου περιέχουν περίπου 20 εκατομμύρια τόνους χρυσού.