Πολλά αυτοκόλλητα που κολλάνε οι μεγάλες εταιρείες πάνω στα φρούτα είναι βρώσιμα.