Οι γάτες έχουν 32 μύες που ελέγχουν το εξωτερικό μέρος του αυτιού, ενώ οι άνθρωποι έχουν μόνο 6.