Μόνο περίπου το 15% της ερήμου Σαχάρας καλύπτεται από άμμο.