Τα μωρά μπορούν να αντιληφθούν τριπλάσιες γεύσεις από τους ενήλικες.