Κατά τη διάρκεια της ζωής του ένας άντρας ξοδεύει σχεδόν έξι μήνες στο ξύρισμα.