Ένα κύτταρο αίματος μπορεί να κάνει έναν πλήρη κύκλο σε όλο το σώμα μας μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.