Τα 100 ετών αντικείμενα της Marie Curie εξακολουθούν να είναι ραδιενεργά.