Υπήρξε μια περίοδος οπότε η Αυστραλία ήταν περισσότερο γνωστή ως Νέα Ολλανδία.

Πρόκειται για μια από τις πιο αραιοκατοικημένες χώρες στον κόσμο, με μόλις 3,3 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ενώ πολλοί μπερδεύουν την πρωτεύουσά της η οποία στην πραγματικότητα είναι η Καμπέρα!