Η πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής

Αφορά 75 Τμήματα Πληροφορικής


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
22:54
23/12/2014
Η πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής
loading

Την πρότασή της σχετικά με τα Τμήματα Πληροφορικής των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας κατέθεσε δημόσια η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ) μετά την ολοκλήρωση της ανάληψης των καθηκόντων της νέας Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) κ. Ν. Παϊσίδου, η Π.Ε.ΚΑ.Π.

Με βάση το N. 4310 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις, που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή: α) για τα τμήματα της Πληροφορικής εξεταζόμενο μάθημα είναι η Πληροφορική, ενώ β) για τα υπόλοιπα τμήματα στα οποία θα είναι εξεταζόμενο μάθημα η Πληροφορική, τα τμήματα αυτά θα ορίζονται με απόφαση της ΑΔΙΠ.

Στην πρότασή της, που γνωστοποιήθηκε με δελτίο τύπου, παρουσιάζονται 75 τμήματα Πληροφορικής όπως προκύπτουν από την την τελευταία προκήρυξη 3Π/2008 του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08-10-2008) για τους εκπαιδευτικούς, το Παράρτημα του ΑΣΕΠ για την απόδειξη γνώσης Χειρισμού Η/Υ στο Δημόσιο Τομέα και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των ΑΕΙ διαφαίνεται πως, τα τμήματα Πληροφορικής είναι τα εξής εβδομήντα πέντε (75) και τα οποία επισυνάπτονται.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα του ΕΠΕ Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες, με βάση τις ευρωπαϊκές τάσεις στην εκπαίδευση, τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, θεωρούμε αυτονόητο οι υποψήφιοι φοιτητές να εξετάζονται στο μάθημα της Πληροφορικής σε όλα εξ αυτών, εκτός από τα τμήματα Χημείας, Χημικών Μηχανικών και τα συναφή τους.

Η Π.Ε.ΚΑ.Π., αναφέρεται στο δελτίο τύπου, συνεχίζει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις της στους φορείς της εκπαίδευσης, ώστε το νέο εξεταστικό σύστημα να λειτουργήσει υπέρ των μαθητών, της αναβάθμισης της Παιδείας και της προόδου της Κοινωνίας, μακριά πάντα από συντεχνιακές αντιλήψεις, συντηρητικές απόψεις και οικονομικά συμφέροντα.

Τμήματα Πληροφορικής

1. Τμήμα Αυτοματισμού (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)

2. Τμήμα Αυτοματισμού (ΤΕΙ Μεσολογγίου)

3. Τμήμα Αυτοματισμού (ΤΕΙ Πειραιά)

4. Τμήμα Αυτοματισμού (ΤΕΙ Χαλκίδας)

5. Τμήμα Βιομηχανική Πληροφορική (ΤΕΙ Καβάλας)

6. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

7. Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)

8. Τμήμα Γεωγραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

9. Τμήμα Γεωγραφίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

10. Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας)

11. Τμήμα Γραφιστικής (ΤΕΙ Αθήνας)

12. Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

13. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΤΕΙ Χαλκίδας)

14. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

15. Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής (ΑΣΠΑΙΤΕ)

16. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

17. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΤΕΙ Κρήτης)

18. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΤΕΙ Πάτρας)

19. Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)

20. Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

21. Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (ΤΕΙ Μεσολογγίου)

22. Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (ΤΕΙ Πάτρας)

23. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

24. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (ΤΕΙ Κρήτης)

25. Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

26. Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

27. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης)

28. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

29. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

30. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

31. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

32. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)

33. Τμήμα Ηλεκτρονικής (ΤΕΙ Αθήνας)

34. Τμήμα Ηλεκτρονικής (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)

35. Τμήμα Ηλεκτρονικής (ΤΕΙ Κρήτης)

36. Τμήμα Ηλεκτρονικής (ΤΕΙ Λαμίας)

37. Τμήμα Ηλεκτρονικής (ΤΕΙ Πειραιά)

38. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Πολυτεχνείο Κρήτης)

39. Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΤΕΙ Πειραιά)

40. Τμήμα Μαθηματικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

41. Τμήμα Μαθηματικών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών)

42. Τμήμα Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

43. Τμήμα Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

44. Τμήμα Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

45. Τμήμα Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

46. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών)

47. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

48. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

49. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

50. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)

51. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

52. Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (ΤΕΙ Κρήτης)

53. Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

54. Τμήμα Πληροφορικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

55. Τμήμα Πληροφορικής (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

56. Τμήμα Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

57. Τμήμα Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

58. Τμήμα Πληροφορικής (ΤΕΙ Αθήνας)

59. Τμήμα Πληροφορικής (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)

60. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας)

61. Τμήμα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΤΕΙ Πάτρας)

62. Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΤΕΙ Λαμίας)

63. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

64. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών)

65. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

66. Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

67. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

68. Τμήμα Στατιστικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

69. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

70. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΕΙ Ηπείρου)

71. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΕΙ Θεσσαλίας)

72. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

73. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΕΙ Καλαμάτας)

74. Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (ΤΕΙ Μεσολογγίου)

75. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει