Δολοφονία Τοπαλούδη: Πώς οδηγήθηκε ο Άρειος Πάγος για εκδίκαση της υπόθεσης στην Αθήνα

Στις 13 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η δίκη


ΕΛΛΑΔΑ
9:41
17/11/2019
Δολοφονία Τοπαλούδη: Πώς οδηγήθηκε ο Άρειος Πάγος για εκδίκαση της υπόθεσης στην Αθήνα
8
loading

Ενώπιον του Α’ Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών θα διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου 2020 η δίκη για την υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη.

Του ανταποκριτή μας από το dimokratiki.gr στη Ρόδο

Στο υπ’ αρίθμ. 1669/19 Βούλευμα του ΣΤ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, που έλαβε την σχετική απόφαση, αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:

«Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 15 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με κατηγορούμενους τους: 1)Ε. Κ. του Χ. και 2)Α. Λ. του Θ., κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών και Πολιτικώς ενάγοντες τους: 1)Κ. Α. του Χ. και 2)Ι. Τ. του Π.. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 4-10-2019, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1385/19.

Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αριστέα Θεοδόση εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου Παπαγεωργίου με αριθμό 193/10-10-2019 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

“Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 136§1 στοιχ. β Κ.Π.Δ., την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5280/4-10-2019 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα: Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 135 στοιχ. γ και 136§1 στοιχ. β Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του Εισαγγελέα του αρμοδίου δικαστηρίου ή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αποφασίζει για την παραπομπή της εκδικάσεως μιας ποινικής υποθέσεως από το κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ. αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, όταν επιβάλλουν την παραπομπή σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη. Οι λόγοι αυτοί, κατά τη νομολογία του Ακυρωτικού, δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν με βεβαιότητα, αλλά αρκεί η πιθανολόγησή τους (ΑΠ 733/2008, 1312/2005), έχει δε κριθεί ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη όταν, σε υποθέσεις που έλαβαν ευρεία δημοσιότητα και ευαισθητοποίησαν την κοινή γνώμη, προβλέπεται ότι μεγάλος αριθμός πολιτών θα προσέλθει για να παρακολουθήσει τις σχετικές ποινικές δίκες και πιθανολογείται κίνδυνος επεισοδίων που θα προκαλέσουν δυσχέρειες στη διεξαγωγή της δίκης και θα επιτείνουν τα προβλήματα στην αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης. (ΑΠ 733/2008, 272/2005). Στην προκείμενη περίπτωση, με το υπ’ αριθμ. 64/2019 (αμετάκλητο) βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου (αριθμ. δικογραφίας ΒΜ Α 2018/3709) παραπέμφθηκαν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου οι 1) Ε. Κ. του Χ. και 2) Α. Λ. του Θ., κάτοικοι Ρόδου και νυν προσωρινά κρατούμενοι στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών για να δικασθούν ως υπαίτιοι α) ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού και β) βιασμού τελεσθέντος από δύο δράστες που ενεργούσαν από κοινού (άρθρ. 45,94§1, 299§1, 336§§2-1 ΠΚ), πράξεων που φέρονται ότι τελέστηκαν στις 28-11-2018, με θύμα την φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη του Ιωάννη.

Στην προαναφερόμενη αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου επισημαίνεται ότι η εν λόγω ποινική υπόθεση, που συντάραξε το Πανελλήνιο, έχει εξάψει την τοπική κοινωνία της Ρόδου, μεγάλο μέρος της οποίας είναι εξαγριωμένο κατά των φερόμενων ως δραστών και πιθανολογείται από αυτόν, που είναι ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου (άρθρο 7§4 Κ.Π.Δ.), ότι υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος, κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στην Εφετειακή Περιφέρεια Δωδεκανήσου, να προκληθούν ταραχές και να διασαλευθεί η δημόσια ασφάλεια και τάξη (σελ. 2). Η κρίση του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού τεκμηριώνεται, ως προς την “προγνωσιμότητα” που περιέχει, με την επίκληση των επεισοδίων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως, όταν μαινόμενο πλήθος εκτόξευε λίθους και κραύγαζε απειλές για λυντσάρισμα των κατηγορουμένων, εντέλει δε έθραυσε και υαλοπίνακα του Δικαστικού Καταστήματος. Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι (υπό το πόρισμα των άρθρων 135 στοιχ. γ και 136§1 στοιχ. β Κ.Π.Δ. και των σχετικών νομολογιακών παραδοχών που σημειώθηκαν στη μείζονα σκέψη) συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από τον Άρειο Πάγο και πρέπει να ορισθεί ως αρμόδιο για την εκδίκαση της προαναφερόμενης ποινικής υποθέσεως το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και (σε δεύτερο βαθμό) το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών (αντί εκείνων της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου).

Για τους λόγους αυτούς

Προτείνω: Να ορισθούν κατά παραπομπή αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση της ποινικής υποθέσεως με αριθμό δικογραφίας ΒΜ Α 2018/3709, επί της οποίας έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμ. 64/2019 (αμετάκλητο) βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, κατά των 1) Ε. Κ. του Χ. και 2) Α. Λ. του Θ., για α) ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και β) βιασμό τελεσθέντα από δύο δράστες που ενεργούσαν από κοινού, πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν στους Πεύκους, στις 28-11-2018, με θύμα την Ελένη Τοπαλούδη του Ιωάννη το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και (σε δεύτερο βαθμό) το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Παπαγεωργίου”.

Αφού άκουσε την Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ (…)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ορίζει αρμόδια κατά παραπομπή δικαστήρια για την εκδίκαση της ποινικής υποθέσεως με αριθμό δικογραφίας ΑΒΜ Α 2018/3709, επί της οποίας έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμ. 64/2019 (αμετάκλητο) βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, κατά των 1) Ε. Κ. του Χ. και 2) Α. Λ. του Θ., κατοίκων Ρόδου και νυν προσωρινά κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών, κατηγορουμένων για α) ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και β) βιασμό τελεσθέντα από δύο δράστες που ενεργούσαν από κοινού, πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν στους Πεύκους στις 28-11-2018, με θύμα την Ελένη Τοπαλούδη του Ιωάννη το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και (σε δεύτερο βαθμό) το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

8
σχόλια
 1. avatar Triumph explorer

  Συμφωνώ να τους δικάσουν στον Έβρο.

 2. avatar Μίμης

  Oύτε τα κτήνη δεν προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Τι σωφρονισμό επιδέχονται
  τέτοιου είδους διεστραμμένοι εγκέφαλοι. Να δούμε τι παπάτζες θα εκστομίσουν
  οι ξερόλες ειδικοί ψυχολόγοι υπεράσπισης των δικαιωμάτων ενός α-κέφαλου
  όντος.Θα γελάνε και τα βότσαλα.

 3. avatar Κάποιος να μας εξηγήσει ρε παιδιά.

  Αναρωτιέμαι γιατί δεν βγαίνουν ονόματα και φωτογραφίες των δραστών
  κατά τον ίδιο λόγο που βγαίνουν για άλλους τύπους δραστών (βιαστές,απατεώνες...).
  Αυτό δεν θα βοηθούσε και στην συλλογή επιπρόσθετων πληροφοριών για τα κουμάσια
  αυτα? Τι λογική εξήγηση δικαιώνει την νομική άποψη του να μην ανακοινώνεται
  η παραπάνω περίπτωση?

 4. avatar Α.ανωνυμος

  Τό Εφετείο γιατί άφου είναι έκ προθέσεως!

 5. avatar Α.ανωνυμος

  Τό Έφετείο γιατί αφού είναι έκ προθέσεως!!!

 6. avatar ΜΦΧ.

  ΕΛΕΟΣ ,ΕΛΕΟΣ. ΕΛΕΟΣ, Ε Λ Ε Ο Σ !!!!!!!!
  δεν θα τελειωση τελος παντον αυτο το παραμυθι??
  Μα ποσοι αλλοι σκωτωθηκαν αδικα και δεν εχει γινη σηριαλ των ΜΜΕ και ειδικα του
  NEWSBEAST , αραδιαζει καυε ημερα τα ιδια,
  Προχθες παλι τα ιδια εγραφε στματηστε ποια ο αναγνωστης βαρεθηκε να διαβαζη
  παντα τα ιδια
  Μφχ
  /////////////

  1. avatar Δεν βαρεθήκαμε καθόλου.

   Eσυ φαίνεται ότι βαρέθηκες.Μην κρίνεις εξ ιδίων τα αλλότρια.

 7. avatar Εβρίτης

  Φέρτε τους να τους δικάσουμε στο Διδυμότειχο.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει