Με ιππείς και παραδοσιακά μακεδονικά και ποντιακά έθιμα έγινε δεκτός σήμερα στα Γρεβενά, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας Βαρθολομαίος, που έφτασε στη χώρα μας το πρωί από την Κωνσταντινούπολη.

Στο μήνυμά του προς τον λαό και τον κλήρο της πόλης, έκανε λόγο για την ιστορική κληρονομιά της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, που διαχρονικά αλληλο-βοηθούνταν, σε δύσκολες ώρες, όπως αυτές που περνάει η χώρα μας.

«Ελληνισμός και Ορθοδοξία ανέκαθεν υπήρξαν συνυφασμένα εις την συνείδησιν του λαού, ως αι δύο κεντρομόλοι δυνάμεις, αι οποίαι υπηρέτησαν την διατήρησιν της ιδιοπροσωπείας, αλλά και αυτής ταύτης της υπάρξεως αυτού. Διό και πιστεύομεν ότι και κατά τας παρούσαν δυσχερείς δια την Ελλάδα περιστάσεις, η συσπείρωσις περί την Εκκλησίαν και την Ορθόδοξον κληρονομίαν του Γένους ημών θα συμβάλη ουσιαστικώς, ως και κατά το παρελθόν, εις την αντιμετώπισιν των προβλημάτων» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

TAGS