Υπερ – αρμοδιότητες και αυξημένη δυνατότητα «επιστράτευσης» του φοροελεγκτικού μηχανισμού προβλέπει για τη νεοσύστατη Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Δίωξης Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις» .

Με το νομοσχέδιο, η διαβούλευση του οποίου ολοκληρώνεται αύριο, συνιστάται Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Δίωξης της Διαφθοράς και του Οικονομικού Εγκλήματος η οποία θα αποτελείται από έξι τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

Συγκεκριμένα, σε αυτή θα μετέχουν ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας, με τους αναπληρωτές τους.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα με έργο το συντονισμό των ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της σε υποθέσεις εγκλημάτων διαφθοράς και οικονομικών εγκλημάτων, κατά το προκαταρκτικό ή το προανακριτικό στάδιο της ποινικής διαδικασίας, εφόσον τούτο δεν προσκρούει στην αρχή της μυστικότητας που διέπει το στάδιο της προδικασίας.

Αν για την ίδια υπόθεση έχουν επιληφθεί περισσότερες υπηρεσίες, ο πρόεδρος της Επιτροπής, μετά από γνώμη του έτερου Εισαγγελικού Λειτουργού, θα ορίζει τον ελεγκτικό μηχανισμό, για την διενέργεια της σχετικής
έρευνας, με βάση την εξειδίκευση, την διαθεσιμότητα και τις ήδη προγραμματισμένες προτεραιότητες. Σε περίπτωση διαφωνίας, το ζήτημα επιλύεται από τον εποπτεύοντα το έργο των αρμοδίων για τα οικονομικά εγκλήματα και τα εγκλήματα της διαφθοράς Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση υποθέσεων οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων που είναι αρμοδιότητας του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, θα διενεργείται από τις υπηρεσίες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και την Διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας και θα εποπτεύεται από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, με τους αναπληρωτές τους, αντίστοιχα. Για τον σκοπό αυτό, η κατά τόπο αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

Για κακουργήματα αρμοδιότητας του Εφετείου, για να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση από τις υπηρεσίες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του εποπτεύοντος την υπηρεσία εισαγγελικού λειτουργού. Ο Εισαγγελέας που ζητεί την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από μία εκ των ως άνω Υπηρεσιών, υποβάλει στον εποπτεύοντα την υπηρεσία εισαγγελικό λειτουργό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο περιγράφεται συνοπτικά η υπόθεση, διαλαμβάνονται οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την ανάθεση στο συγκεκριμένο ελεγκτικό σώμα, καθώς και τα ειδικά ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν. Κατόπιν έγκρισης, η υπόθεση θα διαβιβάζεται για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην ελεγκτική υπηρεσία.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.