Την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ  myΒusinessSupport θα πρέπει να επισκεφτούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβητούν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που τους έχει προσδιορίσει η εφορία.

Μέσω της πλατφόρμας, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος για αντικειμενικούς λόγους  (στρατιωτική θητεία, νοσηλεία, εγκυμοσύνη κλπ) ή για να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου  προκειμένου να αποδείξουν ότι το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό.

Το αίτημα αμφισβήτησης δεν ακυρώνει απευθείας το εκκαθαριστικό με το φόρο που υπολογίστηκε για το τεκμαρτό εισόδημα. Ο φόρος βεβαιώνεται και θα πρέπει να πληρωθεί από τον φορολογούμενο. Μετά τον έλεγχο  εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό. 

Φόροι

 Οι επαγγελματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα αμφισβητείται με:

1. Αίτημα για διενέργεια ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία γίνεται σε δύο βήματα:

1ο Βήμα: Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

2ο Βήμα: Εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει τον σχετικό κωδικό στο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος πρέπει, το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης, να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Φόροι

«Ακτινογραφία» περιουσιακής εικόνας και συνθηκών διαβίωσης

Στο ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνεται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποκαλύψει στην εφορία:

 • Τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς)
 • Επενδύσεις/συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Αν μισθώνει τραπεζική θυρίδα
 • Επενδύσεις σε έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές
 • Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη
 • Διαθέσιμα μετρητά
 • Διαθέσιμα κρυπτονομίσματα
 • Αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για κύρια, εξοχική και δευτερεύουσα κατοικία
 • Λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
 • Χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες
 • Ασφάλιση αυτοκινήτων και δίτροχων
 • Ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου κλπ
 • Ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα
 • Δίδακτρα σε σχολεία, φροντιστήρια, αμοιβές σε αθλοπαιδιές, διατροφή
 • Ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό

 Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου. Η Φορολογική Διοίκηση έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

2. Αίτημα για αντικειμενικούς λόγους

Στις περιπτώσεις αυτές, το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στην ψηφιακή πλατφόρμα.  Ειδικότερα, το αίτημα μπορεί να υποβληθεί μέχρι την κοινοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

Οι αντικειμενικοί λόγοι και τα κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Στρατιωτική θητεία
 • Φυλάκιση
 • Νοσηλεία
 • Εγκυμοσύνη
 • Ανατροφή τέκνου δώδεκα μήνες μετά τον  τοκετό, ή την τεκνοθεσία  ή την αναδοχή τέκνου
 • Φυσικές καταστροφές  
 • Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός
 • Απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας (πχ σοβαρό πρόβλημα υγείας).