Την έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της Άκτωρ από την Intrakat, πρότεινε στην εισήγησή της στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού η αρμόδια αρχή, δηλώνοντας την εκτίμησή της πως αυτή «δεν δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού».

Η Ολομέλειά της θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023, για να εξετάσει, κατ’ άρθρο 8 του ν. 3959/2011 και κατόπιν σχετικής Εισήγησης, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της, «τα ευρήματα που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, κατέδειξαν ότι η συγκέντρωση δεν δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά κι ως εκ τούτου προτείνεται η έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού».