Η Αφροδίτη είναι ο μόνος πλανήτης που περιστρέφεται δεξιόστροφα.