Στον Λευκό Οίκο, υπάρχουν συνολικά 13.092 μαχαίρια, πιρούνια και κουτάλια.