Η Ιαπωνία διαθέτει περισσότερους αυτόματους πωλητές απ’ ό, τι ανθρώπους. Στην πραγματικότητα αντιστοιχούν περίπου 23 ανά άτομο.