Πώς νιώθουν οι Έλληνες για τους πρόσφυγες

Σε ποια περιοχή της χώρας μας οι κάτοικοι είναι πιο δύσπιστοι


ΕΛΛΑΔΑ
12:47
07/05/2019
Πώς νιώθουν οι Έλληνες για τους πρόσφυγες
28
loading

Θετικά συναισθήματα απέναντι στους πρόσφυγες, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες χώρες, καταδεικνύει νέα έρευνα με θέμα τις αντιλήψεις των Ελλήνων σχετικά με την εθνική ταυτότητα και τη μετανάστευση στην Ελλάδα.

Ωστόσο, την ίδια ώρα οι Έλληνες εκφράζουν ανησυχία για τη μετανάστευση και τις οικονομικές συνέπειές της, θυμό για την παγκοσμιοποίηση και δυσπιστία για το ρόλο των ΜΚΟ.

Την έρευνα διεξήγε η εταιρεία ερευνών Ipsos για λογαριασμό της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «More in Common». Πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 2.000 ενηλίκων ηλικίας 18 ως 64 ετών και συζητήσεις με πληθυσμιακές ομάδες κοινού και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2018.

Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερις στους πέντε Έλληνες δηλώνουν υπερήφανοι για την ελληνική ιστορία και ταυτότητα, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ερευνήθηκαν (προηγήθηκαν έρευνες στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες). Ωστόσο, η ισχυρή αίσθηση εθνικής ταυτότητας δεν μεταφράζεται σε αντιμεταναστευτικά συναισθήματα, αλλά αντίθετα οι Έλληνες θεωρούν ότι η συμπόνια και η αλληλεγγύη είναι μέρη της ταυτότητάς τους.

Οι Έλληνες παρουσιάζουν θετικές στάσεις απέναντι στους πρόσφυγες. Το 80% δηλώνει ότι εάν οι πρόσφυγες σέβονται τον ελληνικό πολιτισμό και αποδέχονται τους ελληνικούς νόμους θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα. Ίδιο είναι το ποσοστό και όσων δηλώνουν ότι οι πρόσφυγες πρέπει να μάθουν την ελληνική γλώσσα, κάτι που ωστόσο δεν σημαίνει, κατά τη γνώμη των περισσότερων Ελλήνων, ότι οι νεοεισερχόμενοι πρέπει να εγκαταλείψουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. Επιπλέον, το συντριπτικό ποσοστό του 84% πιστεύει ότι όταν η κυβέρνηση θεσπίζει νόμους, η νούμερο ένα αρχή που πρέπει να ακολουθείται είναι η ίση μεταχείριση όλων.

Σε προσωπικό επίπεδο ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων αισθάνεται «θερμό» προς τους πρόσφυγες (56%), ενώ το 27% δηλώνει ουδέτερο και μόλις το 17% «ψυχρό». Ελαφρώς λιγότερο θερμά είναι τα συναισθήματα για τους μετανάστες (50% θερμά και 20% ψυχρά).

Το 50% των ερωτηθέντων έχει προβεί σε δωρεές χρημάτων, τροφίμων, ρουχισμού ή άλλων αντικειμένων κατά το προηγούμενο έτος για την υποστήριξη των προσφύγων. Επίσης, το 40% αναφέρει ότι γνωρίζει προσωπικά κάποιον πρόσφυγα και το 38% κάποιον που εργάζεται εθελοντικά για τους πρόσφυγες. Την ίδια ώρα οι περισσότεροι απορρίπτουν την ιδέα επιστροφής ανηλίκων στη χώρα προέλευσής τους (μόνο το 15% συμφωνεί στον επαναπατρισμό των ασυνόδευτων παιδιών).

Από την άλλη πλευρά, ενώ οι περισσότεροι υποστηρίζουν την αρχή της υποδοχής των προσφύγων και την παράδοση της Ελλάδας για αλληλεγγύη (67%), ωστόσο οι μισοί από τους ερωτηθέντες αμφισβητούν ότι οι πρόσφατες αφίξεις αντιστοιχούν σε πραγματικές πρόσφυγες, αλλά έρχονται εδώ για οικονομικούς λόγους ή για να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας φαίνονται πιο δύσπιστοι από αυτούς που κατοικούν στην υπόλοιπη Ελλάδα (67%), όπως και οι κάτοικοι της Πελοποννήσου (65%). Τα χαμηλότερα ποσοστά δυσπιστίας σχετικά με τα κίνητρα των προσφύγων απαντήθηκαν στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα με 45 και 46% αντίστοιχα.

Επίσης, το 42% συμφωνεί με την πρόταση ότι είναι πολύ επικίνδυνο να αφήνει τους πρόσφυγες στη χώρα εξαιτίας της απειλής της τρομοκρατίας. Η πρόταση ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να δεχτεί άλλους πρόσφυγες και οφείλει να κλείσει τα σύνορά της γίνεται αποδεκτή από το 39% των Ελλήνων, αλλά απορρίπτεται από το 43%. Εξάλλου το 60% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι εάν η μεταναστευτική κρίση συνεχιστεί, οι Έλληνες θα πρέπει να αρχίσουν να προστατεύουν μόνοι τους τις ακτές και τα σύνορά τους.

Διαδεδομένες είναι και οι ανησυχίες για το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους. Το 57% πιστεύει στην ασυμβατότητα μεταξύ Ισλάμ και ελληνικής κοινωνίας, αν και οι ανησυχίες αυτές συνυπάρχουν με μία ευρεία αναγνώριση της ύπαρξης διακρίσεως εις βάρος των μουσουλμάνων στην Ελλάδα με το 68% να εκφράζει ανησυχίες για την αύξηση του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Σχετικά με τους μετανάστες, το 77% των Ελλήνων πιστεύει ότι είναι πρόθυμοι να εργαστούν σκληρότερα και με χαμηλότερες αμοιβές από τους Έλληνες και περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι οι μετανάστες προσπαθούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις της μετανάστευσης είναι αρνητικές, λόγω των ιδιαίτερα ισχνών εθνικών πόρων.

Μόλις το 21% πιστεύει ότι η μετανάστευση είναι επωφελής για την ελληνική οικονομία. Εξάλλου, η καχυποψία για τους μετανάστες που έχουν προτεραιότητα στα οφέλη και στη στέγαση είναι διαδεδομένη (41%), όπως και οι ανησυχίες για τους μετανάστες που δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία (42%).

Συνολικά, το 51% όσων πήραν μέρος στην έρευνα πιστεύει ότι η μετανάστευση στοιχίζει στο κράτος πρόνοιας και οδηγεί στην αφαίμαξη πόρων. Στο ίδιο πνεύμα μόνο το 22% πιστεύει ότι η μετανάστευση κάνει την Ελλάδα έναν πολύ ζωντανό και συναρπαστικό τόπο για να ζήσει κανείς με το 52% να απορρίπτει το επιχείρημα του ότι η μετανάστευση έχει κάνει πιο πλούσια την ελληνική πολιτιστική ζωή.

Όπως διαπιστώθηκε στην έρευνα οι Έλληνες είναι βαθιά δυσαρεστημένοι και αισθάνονται ότι η χώρα έχει ζημιωθεί από την παγκοσμιοποίηση. Μόνο το 15% πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον το 79% του πληθυσμού δηλώνει ότι τα παραδοσιακά κόμματα και οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται για ανθρώπους σαν αυτούς. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα πράγματα συνεχίζουν να επιδεινώνονται και εκφράζουν μεγαλύτερη απαισιοδοξία για την ελληνική κοινωνία από όσο για την ελληνική οικονομία.

Σχετικά με την οικονομία το 30% των Ελλήνων προσδοκά ότι θα βελτιωθεί, το 39% αναμένει να επιδεινωθεί και το 28% προβλέπει ότι θα παραμείνει ίδια. Ένα συντριπτικό 82% πιστεύει ότι η οικονομία δομείται για να ωφελήσει τους πλούσιους και ισχυρούς και μόνο ένας στους τρεις αναφέρει ότι «είναι εύκολο για κάποιον σαν εμένα να διαπρέψει στην Ελλάδα».

Από την έρευνα προκύπτει το αίσθημα βαθιάς απογοήτευσης των Ελλήνων σχετικά με τον τρόπο που οι περιφερειακοί εταίροι αντιμετώπισαν τη χώρα κατά τη διάρκεια της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης.

Το 77% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα τους έχει κακοποιηθεί από τους Ευρωπαίους εταίρους της κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής, ενώ το 73% δεν εμπιστεύεται την Τουρκία ως εταίρο.

Το 60% των Ελλήνων δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την επίλυση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, ενώ το 51% εκφράζει την άποψη ότι η εθνική κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει περισσότερες ευθύνες.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, το 28% πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να βοηθήσει τους πρόσφυγες με τρόφιμα, στέγαση και βοήθεια, εάν δεν βοηθήσει πρώτα τους Έλληνες.

Σε ερώτηση πάντως για το κορυφαίο θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν είτε την οικονομική κατάσταση (31%) είτε την ανεργία (22%). Μόνο το 7% θεωρεί το μεταναστευτικό ως το φλέγον ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Τέλος, διάχυτη αποτυπώνεται η δυσπιστία στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Το 62% πιστεύει ότι ορισμένες ΜΚΟ επωφελούνται από την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση λαμβάνοντας χρήματα χωρίς να βοηθούν τους πρόσφυγες στην πραγματικότητα και μόνο το 19% των Ελλήνων θεωρεί ότι οι ΜΚΟ θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη βοήθεια των προσφύγων και μόλις το 18% εμπιστεύεται τις εκθέσεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

28
σχόλια
 1. avatar ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

  Ποιοί πρόσφυγες; Όλοι λαθρομετανάστες είναι.
  Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο: φυλακή και απέλαση.

 2. avatar περαμα

  Τοτε γιατι φωναζουν δεν υπαρχουν δουλειες για τα παιδια μας το 50%;
  Ασφαλως και δεν θα υπαρχουν δουλειες για τα παιδια σας θα τις περνουν
  οι λαθρο. Δεν χωρανε αλλοι.

  1. avatar Οι μαντρωμένοι πρόσφυγες

   παίρνουν τις δουλειές; Ή μήπως οι δικοί μας χαλβάδες θέλουν για πρώτη δουλειά να είναι διευθυντικό στέλεχος σε εταιρία της αρεσκείας τους; Αλλά όταν κάνατε μπίζνες οι δεξιοί με τους λάθρο πριν 10 - 15 χρόνια που είχατε λεφτά ήταν καλά, ε;

   1. avatar Ellraiser

    Λειτουργεί ο εγκέφαλος σας?
    Αφομοίωση λέγετε και εχει ήδη ξεκινήσει με την δωρεάν παροχή στέγης και πριμοδότησης για να γεννοβολούν.
    Ποια διευθυντική θέση? Άνοιξα πολύ πρωί αναζήτηση εργασίας για χαμαλίκι (παραδωση ηλεκ. συσκευών) στις 6.30 και την είχαν πάρει ήδη. Ασε που η σελίδα από τις 6 (πριν μισή ωρα) η ανάρτηση είχε 1.700 επισκέψεις.!!!!
    Η Θεσ/νικη εχει πάνω από 50% ανεργία.
    Και όταν θα μας κάνουν τζαμά, ανεξάρτητες κοινωνικές ομάδες και τέλος αν εξαρτοποίηση από το τυρανικο κράτος της Ελλάδας τύπου Κοσόβου ελα να τα ξαναπούμε.
    Μα πόσο …… είσαστε. Εκτός και αν ανήκεις σε αυτούς.

 3. avatar tboni2

  Έξω απ την Ελλάδα όλοι οι λαθρο εισβολείς. Έξω όλοι οι αλβανοπακιστανοι.. Έξω όλοι οι τσιπροφασιστες.. Έξω όλοι οι ξευτιλισμενοι πολιτικοί απατεώνες...

 4. avatar Admiral75

  Ενταξει μας πεισατε.φερτε κιαλλους.ετσι κι αλλιως οι δημοσκοπησεις σας δεν λενε ψεμματα ποτε.

 5. avatar να γινει δημοψηφιζμα

  κ να πει ο λαος την γνωμη του

 6. avatar !!!

  η μπιζνα με τους συρους δεν τραβαει πια.
  η μερκελ πηρε οσους χρειζονταν κ βλεπει οτι για δουλεια δεν κανουν.
  ολη η ευρωπη βλεπει τι ειδους ανθρωποι ειναι,αχαριστοι,απαιτητικοι δεν τους θελει κ θα φανει την μεθεπομενη κυριακη.
  ας τους στειλουν πισω στην συρια...

 7. avatar ΠΡΟΣ NB

  ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΟΛΥ ΚΟΨΙΜΟ

 8. avatar ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΡΟΥΣ

  ΜΚΟ
  ΝΕΑΡΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ
  ΛΟΑΤΚΙ
  Ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΟ REAL
  K ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΓΡΑΨΑ
  ΟΥΔΕΙΣ ΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΙ,ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ,ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ Κ ΤΕΜΠΕΛΙΔΕΣ!!!

 9. avatar 124

  \'\' Την έρευνα διεξήγε η εταιρεία ερευνών Ipsos για λογαριασμό της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «More in Common».\'\'.........................έρευνα για λογαριασμό μιας ΜΚΟ......περιμένατε διαφορετικό αποτέλεσμα? από που κονομάνε αυτοί που τρέχουν τις ΜΚΟ? να τους πάρετε σπίτι σας κύριοι......για να μην αναφέρουμε ότι από όλο αυτό το λαθροσκουπιδαριό που έχει μαζευτεί εδώ , άντε οι πραγματικοί πρόσφυγες να είναι το 5%

 10. avatar Κλαυσίγελος.

  Η... έρευνα έγινε αυστηρά μεταξύ των μελών της ΜΚΟ που την διοργάνωσε.
  Τα αποτελέσματα είναι πράγματι εντυπωσιακά!
  Συμπεραίνεται δηλαδή, ότι η .....πλειοψηφία των Ελλήνων είναι πολύ θετικοί ως προς την αθρόα έλευση στον... \"Αγ. Παντελεήμονα\" όλων των κουτσών και των στραβών του πλανήτη!

 11. avatar Μ.Λ.

  [...], ΣΥΧΑΙΝΟΜΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΩ. ΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Κ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΙΣΟΣ, ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ Κ ΑΠΛΗΣΤΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΓΚΥΕΣ. ΑΥΤΕΣ Κ ΟΙ ΡΟΜΑ. ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΦΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚ. ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΔΙΩΓΜΟ...

  1. avatar Εσύ

   Όμως είσαι γεμάτος-η αγάπη!

   1. avatar κ εσυ

    εισαι υποκριτης

  2. avatar ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΕ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΠΟΥΜΕ

   ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ,ΑΓΕΝΕΙΣ Κ ΑΠΑΙΤΙΤΙΚΟΙ.
   ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΡΟΥΣ,ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ ΑΣ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΑ ΚΟΒΟΥΝ ΨΩΜΑΚΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΙΛΑ Ή ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ Ή ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ.
   ΕΙΜΑΙ 34 Κ ΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,ΑΠΟ ΠΑΚΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.

   1. avatar Κ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣ…

    ΕΙΝΑΙ Κ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ

  3. avatar nikolakis2

   αυτη ειναι η πραγματικοτητα που περιγραφεις....αλλα η πλύση εγκεφαλου απ τα Μέσα Μαζικής Εξημερωσης αλλα λεει...Η προπαγάνδα ειναι τεράστια...αλλα καποτε θα γινει το μεγαλο μπαμ ειναι νομοτέλεια...Οσο για τους Ελληνες και τα παιδια.....προτιμουν να παρουν ενα σκυλο η μια γατα.......οι λαθρο και οι ρομα οταν γινουν πλειοψηφια τοτε θα αρχισει το πανυγηρι.

   1. avatar αννα σ.

    οι σκυλοι και οι γατες είναι από την φυση τους για χωρους ανοικτους. προσωπικα δεν παω ποτε σε σπιτι με σκυλια -γατια .θα πρεπει μετα να απολυμανθω έναν μηνα. οσο για τους λαθρο μηπως είναι και τωρα αργα

    1. avatar μολις

     τ μεμετια παρουν τ πανω χερι τ σκυλακι κ οι ζωαδες θ καλοπερασουν...

   2. avatar Μ.Λ.

    ΑΚΡΙΒΩΣ, ΣΚΥΛΟ Κ ΓΑΤΑ

 12. avatar Οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας δεν ανήκουν στην Βόρεια Ελλάδα;

  Θεέ μου, τι διαβάζουμε!!

  1. avatar όχι πλέον

   Ανατολικά Σκόπια

 13. avatar Μστ

  Άρθρο-έρευνα μαχαίρι στη καρδιά κάθε φασίστα....το θέμα είναι ότι τα λεφτά που χρηματοδοτεί η ΕΕ πάνε στις τσέπες των διαπλεκόμενων που διαχειρίζονται τις ΜΚΟ και στα κρατικά ταμεία τα οποία ξοδεύονται για άλλους σκοπούς.!!

  1. avatar Ευπατριδης

   Άρθρο-έρευνα...μούφα!

 14. avatar John From NY

  Σταμάτησα να διαβάζω όταν είδα ότι το 38% δούλευε εθελοντικά για τους μετανάστες. Στην ουσία σε ΜΚΟ δούλευε αλλά το λένε με περιστροφές. Δεν υπάρχει τίποτα εθελοντικό οταν πληρώνεσαι κανονικότατα. Εμ βέβαια και έχουν θετική γνώμη όταν χιλιάδες άτομα στην Μυτιλήνη είναι με μισθό από ΜΚΟ. Και στο νησί δεν αντιδράνε αλλά και οι ΜΚΟ ξεπερνούν χρήμα ανενόχλητες. Τώρα αν η Ελλάδα γίνει μουσουλμανική αποικία και φύγουν όλοι οι νέοι δεν ενδιαφέρει και πολλούς αρκεί να μπαίνουν τα 2 χιλιάρικα στον λογαριασμό και αν είναι αφορολόγητα ακόμα καλύτερα!

 15. avatar kos g2

  Κατευθυνομενες ερευνες.
  Πολλα μπορουμε να πουμε για το προσφυγικο υπαρχουν πολλα ναι μεν αλλα.
  Ναι βοηθησουμε τους προσφυγες ειναι θεμα ανθρωπισμου ναι αλλα για ποσο και μεχρι ποτε?
  Να δωσουμε δοουλεια στους προσφυγες ναι αλλα για μεχρι ποτε.
  Πολλοι απο αυτους που ψηφιζουν ναι στους προσφυγες δεν θελουν να κανουν χειρονακτικες εργασιες και νομιζουν οτι μια ζωη θα τις αποφευγουν βλεπουν το δεντρο μπροστα τους και οχι το δασος βλεπουν το τυρακι και οχι τη φακα.
  Θα ηθελα να δω αυτους τους ελληνες που νιωθουν εθνικα υπεραφανοι για την ιστορια τους τι θα κανουν οταν χασουν την πλειοψηφια στη χωρα τους .Οι πολυπολιτισμικες κοινωνιες εχουν παταγωδως αποτυχει και στην Μεγαλη βρετανια κια στη Γαλλια και το εχουν ηδη παραδεχτει.

 16. avatar Σταλινικά-νεοταξίτικα απολειφάδια

  \"τα συναισθήματα για τους μετανάστες (50% θερμά και 20% ψυχρά)\"

  \"το 40% αναφέρει ότι γνωρίζει προσωπικά κάποιον πρόσφυγα\"

  \"περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι οι μετανάστες προσπαθούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία\"
  Την έρευνα την κάνατε μέσα σε ίδρυμα του Σόρος; 1 στους 2 Έλληνες δέχεται τους ΛΑΘΡΟμετανάστες , 1 στους 2 Έλληνες πιστεύει ότι προσπαθούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και 1 στους 2 Έλληνες γνωρίζει προσωπικά έναν πρόσφυγα;;;;; Το ξεφτιλίσατε κομμούνια

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει