Τον νέο Κανονισμό για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των τίτλων διαμονής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Πέμπτη 4 Απριλίου.

Ο νέος Κανονισμός θα θεσπίζει ελάχιστα κοινά πρότυπα ασφαλείας που θα καθιστούν τα νέα δελτία ασφαλή και αξιόπιστα. Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, τα δελτία ταυτότητας που δεν διαθέτουν αυστηρά χαρακτηριστικά ασφάλειας σε ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν να εκδίδουν δελτία ταυτότητας σε χαρτί, συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, καθώς μπορούν εύκολα να παραποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες για να εισέλθουν στην ΕΕ.

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των δελτίων ταυτότητας θα είναι όμοια με αυτά των διαβατηρίων, καθώς και οι δύο τύποι ταξιδιωτικών εγγράφων θα διαθέτουν τώρα ένα τσιπ υψηλής ασφάλειας και ανέπαφης εφαρμογής με τη φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου. Τα κράτη μέλη θα αρχίσουν να εκδίδουν τα νέα δελτία ταυτότητας σε δύο χρόνια. Οι ταυτότητες που κυκλοφορούν σήμερα και δεν είναι σύμφωνες με τα νέα πρότυπα θα πρέπει να αντικατασταθούν εντός πέντε ή δέκα ετών, ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας τους. Θα υπάρξει εξαίρεση για τα δελτία ταυτότητας των οποίων οι κάτοχοι είναι άνω των 70 ετών.

Σύμφωνα με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί οριστικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι νέες ταυτότητες για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) τον τίτλο του εγγράφου στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους που το εκδίδει και σε μία τουλάχιστον άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης

β) σαφή αναφορά ότι το έγγραφο εκδίδεται για πολίτη της Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ

γ) τον αριθμό του εγγράφου

δ) το όνομα [επώνυμο και όνομα (-τα)] του κατόχου

ε) την ημερομηνία γέννησης του κατόχου

στ) τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις εγγραφής και στα έγγραφα που πιστοποιούν τη μόνιμη διαμονή, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 19 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, αντίστοιχα

ζ) την εκδούσα αρχή

η) στην εμπρόσθια όψη, τον διψήφιο κωδικό χώρας του κράτους μέλους που εκδίδει το έγγραφο, τυπωμένο αρνητικά μέσα σε ένα μπλε παραλληλόγραμμο περιβαλλόμενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια.

Οι νέοι κανόνες δεν υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να εκδίδουν δελτία ταυτότητας: θα εξακολουθεί να είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αν θα τα καταστήσουν προαιρετικά ή υποχρεωτικά ή αν δεν θα τα εκδίδουν καθόλου. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τα εθνικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ωστόσο, όλα τα νέα δελτία ταυτότητας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα ασφάλειας.

Εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος  δήλωσε: «Στο μέλλον, όλα τα δελτία ταυτότητας και τα έγγραφα διαμονής που εκδίδονται στην ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν τα ίδια ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας. Αυτό θα μας βοηθήσει να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε τους τρομοκράτες και τους εγκληματίες από τη χρήση πλαστών ταυτοτήτων και από τη διέλευση των συνόρων μας, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών μας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητάς τους».

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.