Γιατί η ομαδική ασφάλιση αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για εργοδότες και εργαζόμενους

Συνέντευξη του Γιώργου Ζερβουδάκη, Head of Face to Face Distribution & Employee Benefits στη MetLife


ΕΛΛΑΔΑ
9:26
30/10/2017
Γιατί η ομαδική ασφάλιση αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για εργοδότες και εργαζόμενους
loading

Όσο περισσότερο εκτιμούν οι εργαζόμενοι το ενδιαφέρον και την υποστήριξη από τον προϊστάμενό τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η αφοσίωση και η δέσμευσή τους προς τον εργοδότη.

Αυτό ήταν μεταξύ άλλων το εύρημα της έρευνας Еmployee Benefit Trends Study (EBTS) που η MetLife διεξάγει σε πολλές χώρες παγκόσμια αλλά και στην Ελλάδα. Τα σημεία κλειδιά της έρευνας EBTS εξηγεί στο newsbeast.gr o Γιώργος Ζερβουδάκης, AVP, Head of Face to Face Distribution & Employee Benefits, της MetLife Greece.

- Κ. Zερβουδάκη, στην Ελλάδα είναι πλέον δεδομένα και γνωστά τα προβλήματα τόσο στον τομέα παροχών συντάξεων, όσο και στον τομέα της υγείας. Σε σχέση με αυτούς τους δύο τομείς, ποια είναι τα πιο βασικά ευρήματα της έρευνας τάσεων που παρουσιάσατε πρόσφατα στον χώρο των επιχειρήσεων;

Ζούμε σε συνθήκες αβεβαιότητας και οικονομικής αστάθειας. Οι επιβαρύνσεις αυξάνονται, το πραγματικό εισόδημα των ασφαλισμένων συνεχώς μειώνεται, οι δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους, τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον τομέα της σύνταξης, ενώ από την άλλη πλευρά οι ασφαλισμένοι πληρώνουν δυσανάλογα μεγάλα ποσά για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.

Μέσα σε αυτό το καθεστώς είναι λογικό οι πολίτες να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Η ιδιωτική ασφάλιση έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί δίπλα στα επιβαρυμένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με ευέλικτα, προσιτά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους προγράμματα.

Συγκεκριμένα στις επιχειρήσεις, η έρευνα EBTS αποκαλύπτει ότι το 96% των εργαζομένων ανησυχεί για την κατάρρευση των συνταξιοδοτικών ταμείων, ενώ  το 69% εκφράζει την αγωνία του για τι θα συμβεί στην περίπτωση ατυχήματος και το 62% για το πώς θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του αν υπάρξει περιστατικό σοβαρής νόσου στον ίδιο ή την οικογένεια του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, το 40% των εργαζομένων δεν ξέρει πώς να σχεδιάσει τη συνταξιοδότησή του και το 29% δεν έχει κάνει κάποια κίνηση για να αποταμιεύσει χρήματα για την περίοδο αυτή. Σε αυτές τις συνθήκες ο εργοδότης μπορεί να καλύψει αυτό το κενό.

Όμως, μόλις το 36% των εργοδοτών προσφέρει κάποιο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ποσοστό που είναι από τα χαμηλότερα στις χώρες που έχει πραγματοποιηθεί η έρευνα. Επίσης, παρά το γεγονός ότι όλοι οι εργοδότες που συμμετέχουν στην EBTS, προσφέρουν πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης, μόνο το 63% των εργαζομένων τους είναι ικανοποιημένο από το επίπεδο των παροχών που περιλαμβάνει, ένα ποσοστό εξίσου χαμηλό, σε σχέση με άλλες χώρες που έχει διεξαχθεί η έρευνα.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μία τεράστια ευκαιρία, που μπορεί να αξιοποιήσει ο εργοδότης για να βελτιώσει ή να επανασχεδιάσει τις πρόσθετες παροχές προς τους εργαζόμενούς του, να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα που τους προσφέρει παροχές που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ζητούν.

Αυτά και πολλά άλλα χρήσιμα ευρήματα της έρευνας Еmployee Benefit Trends Study (EBTS) που η MetLife διεξάγει σε πολλές χώρες παγκόσμια αλλά και στην Ελλάδα, είναι διαθέσιμα για τον καθένα εδώ.

Πρόκειται για μία μοναδική στο είδος της έρευνα γιατί διεξάγεται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τόσο εργοδοτών όσο και εργαζομένων, γεγονός που τη διαφοροποιεί από άλλες έρευνες της αγοράς και μας επιτρέπει να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις τάσεις και τις ανάγκες στο εργασιακό περιβάλλον.

Στην έρευνα συμμετείχαν 151 εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ελληνικές και πολυεθνικές, που είχαν ενεργό πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων με τους επικεφαλής των εταιρειών αυτών (Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές, επικεφαλής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Οικονομικοί Διευθυντές κ.α.) καθώς και με 302 εργαζόμενους αυτών των εταιρειών.

- Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πως πιστεύετε ότι η ομαδική ασφάλιση μπορεί να βοηθήσει εργοδότες και εργαζόμενους;

Η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην κοινωνική ασφάλιση και να καλύψει ένα μέρος από το «κενό» που δημιουργεί η μείωση των κοινωνικών δαπανών τόσο για την υγεία όσο και για τη σύνταξη.

Στον χώρο των επιχειρήσεων, η EBTS  δείχνει ότι το 41% των εργοδοτών αναζητά τρόπους για να κάνει πιο παραγωγικό το ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα, το 40% προσπαθεί να ενσωματώσει στην ομάδα τους κορυφαίους επαγγελματίες, το 23% των εργοδοτών προσπαθεί να κρατήσει τους ικανούς στην ομάδα του, ενώ το 14% δηλώνει ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες αναμένει να υπάρξει έλλειψη σε στελέχη με μεγάλες δυνατότητες.

Στο ίδιο πνεύμα, το 58% των εργαζόμενων δήλωσε ότι αξιολογεί υψηλά τις παροχές ομαδικής ασφάλισης που τους προσφέρει ο εργοδότης τους και το εντυπωσιακό 57% εκείνων που σκέφτονται να αλλάξουν εργοδότη μέσα στους επόμενους 12 μήνες, δηλώνει ότι η ενίσχυση των ασφαλιστικών παροχών σε πλήθος και σε κεφάλαια κάλυψης, είναι ικανός παράγοντας που θα τους οδηγήσει στην απόφαση να παραμείνουν στον σημερινό εργοδότη τους.

Κατά συνέπεια, είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το 96% των εργοδοτών δήλωσε ότι η προσφορά προγραμμάτων Ομαδικής ασφάλισης είναι «σημαντική» ή «πολύ σημαντική» για την ικανοποίηση των εργαζομένων στο εργασιακό τους περιβάλλον και το 88% για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

Ως εκ τούτου, ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης, με τον κατάλληλο συνδυασμό «έξυπνων» πρόσθετων παροχών, παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραμονή και στην αύξηση της  παραγωγικότητας των εργαζομένων ή την προσέλκυση ικανών στελεχών.

- Τι έχει να κερδίσει μια επιχείρηση που θα αποφασίσει την παροχή ομαδικής ασφάλισης στους εργαζόμενους;

Σε πιο πρόσφατη μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ, το 80% των εργοδοτών δήλωσε ότι ο έλεγχος του κόστους των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας ήταν ο κυριότερος λόγος για την προσφορά παροχών ομαδικής ασφάλισης.

Ειδικά για την Ελλάδα, μεγάλο μέρος των εργοδοτών ανησυχούν εξίσου πολύ για τον έλεγχο του κόστους αυτών των παροχών και  τους στρέφει προς την αναζήτηση έξυπνων και ευέλικτων προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης, γεγονός ιδιαίτερως σημαντικό για μία χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει χάσει σχεδόν 500.000 από τα καλύτερα ταλέντα της.

IMG_7905_02102107
Γιώργος Ζερβουδάκης, AVP, Head of Face to Face Distribution & Employee Benefits, της MetLife Greece

Σε ένα περιβάλλον τόσο ανταγωνιστικό, όσο η Ελλάδα, τα ευρήματά μας ενισχύουν τη πεποίθησή μας ότι ένα ελκυστικό και ανταγωνιστικό Employee Value Proposition, ένας δηλαδή ελκυστικός συνδυασμός απολαβών και πρόσθετων παροχών, στην πρόταση συνεργασίας του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, μπορεί να αποτελέσει ιδανική επιχειρηματική στρατηγική, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σύμμαχο στη μάχη για τη διακράτηση των καλύτερων.

- Τα προγράμματα παροχών προϋποθέτουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στο πρόγραμμα ή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον εργοδότη;

Κατά κύριο λόγο βαρύνουν τον εργοδότη. Εξαρτάται όμως από το πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει κάθε επιχείρηση. Υπάρχουν ομαδικά προγράμματα στα οποία οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιλέγουν να προσθέσουν επιπλέον παροχές ή προστατευόμενα μέλη.

Για παράδειγμα, πολλοί εργαζόμενοι που έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη από την επιχείρηση που δουλεύουν, επιλέγουν να ενισχύσουν την κάλυψή τους με πρόσθετες παροχές που χρηματοδοτούν οι ίδιοι, όπως ένα επίδομα σοβαρής ασθένειας.

Η έρευνα EBTS, μάλιστα έδειξε ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων θα ήταν διατεθειμένη να συνεισφέρει στο κόστος επιπρόσθετων παροχών. Συγκεκριμένα το 57% θα συμμετείχε στη δαπάνη για ασφάλεια απώλειας εισοδήματος, το 51%  για συμπληρωματική ασφάλεια αναπηρίας και το 41 % για ασφάλεια ζωής.

Εμείς, στη ΜetLife δίνουμε σημαντικά κίνητρα και προνόμια προκειμένου ο κάθε ασφαλισμένος σε ομαδικό πρόγραμμα να έχει τη δυνατότητα να εξατομικεύσει το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει και να το προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες και την οικονομική του δυνατότητα.

- Ο παράγοντας «Financial wellness» τον οποίο συναντούμε σε πολλές έρευνες ΕΒΤS άλλων χωρών, αλλά και στην αντίστοιχη ελληνική, φαίνεται ότι αξιολογείται πολύ υψηλά από εργαζόμενους και εργοδότες. Θέλετε να μας πείτε πώς ερμηνεύετε εσείς αυτό το εύρημα;

Πραγματικά. Πρόκειται για ένα νέο δεδομένο το οποίο συναντάμε τα τελευταία χρόνια και προκύπτει από την αγωνία των εργαζομένων για το μέλλον τους, τη χαμηλή αυτοπεποίθησή τους ότι μπορούν να έχουν περισσότερες επιλογές στον σχεδιασμό της ζωής τους. Μόλις το 36% των εργαζομένων πιστεύουν ότι έχουν έλεγχο της οικονομικών τους, ενώ το 57% δηλώνει ότι θα ήθελε να έχει κάποια βοήθεια για να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Είναι ένα απολύτως λογικό εύρημα υπό τις παρούσες συνθήκες.

Είναι ενδεικτικό ότι, παρόλο που είναι δύσκολο να παραδεχτεί ένας εργαζόμενος ανοιχτά ότι αποσπάται από άλλες σκέψεις σχετικές με τον οικονομικό προγραμματισμό του, 2 στους 10 εργαζόμενους, σύμφωνα με την έρευνα EBTS, «ομολογούν» ότι η προσωπική τους οικονομική διαχείριση και οι οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν καθημερινά, τους απασχολούν συχνά κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους.

Αυτό είναι επίσης ένα σημείο στο οποίο ο εργοδότης θα μπορούσε να σταθεί δίπλα στον εργαζόμενό του και να προσφέρει πολλά, από παραδοσιακές μορφές παροχών, όπως κάλυψη για μία ξαφνική ασθένεια, μέχρι  εκπαίδευση στην οικονομική διαχείριση και προσωπική καθοδήγηση στον οικογενειακό χρηματοοικονομικό προγραμματισμό του.

Η έρευνα μας δείχνει ότι όσο περισσότερο εκτιμούν οι εργαζόμενοι το ενδιαφέρον και την υποστήριξη από τον προϊστάμενό τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η αφοσίωση και η δέσμευσή τους προς τον εργοδότη. Αν ένας εργοδότης αυξήσει την προσλαμβάνουσα αξία του εργαζομένου για το ενδιαφέρον και την υποστήριξη που τους προσφέρεται στο περιβάλλον εργασίας κατά 1 μονάδα, σε κλίμακα συμφωνίας 7 βαθμών, η αίσθηση της αφοσίωσης του εργαζομένου προς τον εργοδότη αυξάνεται κατά 8%.

Για αυτό και η σωστά σχεδιασμένη ομαδική ασφάλιση αποτελεί ισχυρό κίνητρο παραμονής σε μία επιχείρηση, για τους εργαζόμενους, όπως και ισχυρό κίνητρο προσέλκυσης νέων, ταλαντούχων εργαζόμενων, καθώς και σημαντικό παράγοντα ανάπτυξής της.

- Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέξει μια επιχείρηση την ασφαλιστική με την οποία θα συνεργαστεί;

Το πιο σημαντικό όταν επιλέγεις έναν συνεργάτη και του εμπιστεύεσαι την πιο πολύτιμη αξία της επιχείρησής σου, τους ανθρώπους της, είναι να ξέρει τι κάνει, να είναι έμπιστος και αξιόπιστος και τέλος να σου προσφέρει τις πιο σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις. Χρειάζεσαι έναν συνεργάτη να βασιστείς πάνω του και να μείνεις ήσυχος ότι θα κάνει το καλύτερο.

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ЕBTS, αποζητούν έναν συνεργάτη με τον οποίο να είναι εύκολη η συνεργασία και ο οποίος θα τους παρέχει ανώτερης ποιότητας υπηρεσίες. Είναι ενδεικτικό ότι αυτά τα δύο σημαντικά κριτήρια έθεσαν το 86% και 85% αντίστοιχα των ερωτηθέντων στελεχών. Κατόπιν, πολύ υψηλά στα κριτήρια επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας, βρίσκεται η οικονομική της ευρωστία, η σταθερότητά της, η τεχνογνωσία της και το εύρος των προγραμμάτων που προσφέρει, η φήμη της, η προσαρμοστικότητά της στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης με την οποία συνεργάζεται και η καινοτομία.

Έχω την τιμή να εκπροσωπώ τη ΜetLife, έναν παγκόσμιο οργανισμό με παρουσία σε πολλές χώρες στον κόσμο, ένα ισχυρότατο χαρτοφυλάκιο, διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία αλλά και πολύ καλή γνώση της ελληνικής αγοράς, που της επιτρέπει να προσφέρει καινοτόμα και «έξυπνα» προγράμματα καθώς και υπηρεσίες που ακολουθούν τις εξελίξεις και προσαρμόζονται στις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η MetLife αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Νο1 επιλογή στον τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων και είναι στρατηγικός συνεργάτης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει