Θα γνωστοποιούν οι τράπεζες τα προσωπικά στοιχεία

Σε περιπτώσεις ακάλυπτων ή κλεμμένων επιταγών


ΕΛΛΑΔΑ
11:08
10/08/2010
Θα γνωστοποιούν οι τράπεζες τα προσωπικά στοιχεία
loading

Σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι τράπεζες, μπορούν να γνωστοποιούν προσωπικά στοιχεία πελατών τους σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν στα δικαστήρια σε περιπτώσεις ακάλυπτων ή κλεμμένων επιταγών.

Σύμφωνα με την απόφαση:
-Η χορήγηση της διεύθυνσης κατοικίας,
-του αριθμού δελτίου ταυτότητας και
-του αριθμού φορολογικού μητρώου, στο μέτρο που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του προσώπου που εξέδωσε την ακάλυπτη επιταγή και κατά συνέπεια για τη δικαστική επιδίωξη της απαίτησης, που συμπεριλαμβάνει και την αναγκαστική εκτέλεση, συνάδει με το νόμο 2742/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ίδια απόφαση επιτρέπει στις τράπεζες να διαβιβάζουν στον εκδότη της επιταγής, τα προσωπικά στοιχεία του ενεχυριαστή της, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει δηλώσει σε δημόσια αρχή την κλοπή της επιταγής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει