Επίτιμη διδάκτορας της σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών αναγορεύθηκε σήμερα το μεσημέρι η καθηγήτρια Οικονομικών Επιστημών, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας, Λούκα Κατσέλη, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα τελετών.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Λούκα Κατσέλη επικεντρώθηκε στην αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής, ή μιας μεταρρύθμισης, η οποία όπως είπε, καθορίζεται από την προσέγγιση της, που μπορεί να είναι δημοσιονομική ή λειτουργική.

Όπως σημείωσε η κ. Κατσέλη, ο δημόσιος διάλογος για την αποτελεσματικότητα μιας οικονομικής πολιτικής ή μιας μεταρρύθμισης, περιορίζεται στην ψήφιση τους από τη Βουλή, ενώ δεν υφίσταται ένα αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης της διαδικασίας υλοποίησης, που να παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση.

Κρίσιμος παράγοντας, σύμφωνα με τη Λούκα Κατσέλη, πρέπει να είναι η διασύνδεση των στόχων με κατάλληλους και αξιόπιστους δείκτες μέτρησης.

Παράλληλα, συνέδεσε την αποτελεσματικότητα τής οποιασδήποτε πολιτικής ή μεταρρυθμιστικής παρέμβασης, με το αξιακό υπόβαθρο και τις ικανότητες των ανθρώπων που καλούνται να τη σχεδιάσουν, να την υλοποιήσουν και να την ολοκληρώσουν, ώστε, όπως ανέφερε, να είναι μακροχρόνια οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη και αποδεκτή.

Στη συνέχεια η κ. Κατσέλη υπογράμμισε πως είναι ανάγκη να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο παρεμβάσεων για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Περιγράφοντας αυτό το πλαίσιο, είπε πως αρχικά πρέπει να ενισχυθεί η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην άσκηση της πολιτικής και της διοίκησης.

Επίσης, τόνισε ότι είναι αναγκαίος ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης στα ΑΕΙ με μαθήματα στρατηγικής αποφάσεων, δημόσιας πολιτικής και οργάνωσης, τα οποία θα αναδεικνύουν τις επιπτώσεις των διαφορετικών προσεγγίσεων, εννοιών και σταδίων, για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών.

Ακόμη, η κ. Κατσέλη ανέφερε πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο, μόνιμο παρατηρητήριο δημόσιας πολιτικής και μεταρρυθμίσεων το οποίο, όπως είπε, θα καταγράφει, θα επικαιροποιεί, θα μετρά και θα αξιολογεί με συγκεκριμένους δείκτες, τόσο τα αποτελέσματα των πολιτικών όσο και την επίδοση των διαμορφωτών τους στη βάση των εναλλακτικών προσεγγίσεων.