Σε αδιέξοδο βρίσκεται η διαδικασία συνταξιοδότησης για οφειλέτες των οποίων τα χρέη υπερβαίνουν τα 20.000 έως 30.000 ευρώ και αυτό διότι εκκρεμεί ακόμη ο τρόπος με τους οποίο θα ελεγχθούν οι τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών, σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει ο νόμος.

Ο ΕΦΚΑ και οι τράπεζες από κοινού εξετάζουν τρόπους έτσι ώστε αφενός να ξεμπλοκάρει η σχετική διαδικασία και αφετέρου να τηρηθεί το γράμμα του νόμου. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πιστοποιηθεί ο μέσος όρος των τραπεζικών καταθέσεων του προηγούμενου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, με ένα διάστημα περίπου δύο μηνών.

Ο παραπάνω έλεγχος είναι προαπαιτούμενο προκειμένου να χορηγηθεί η σύνταξη. Και αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι καταθέσεις είναι κάτω των 12.000 ευρώ. Στην αντίθετη περίπτωση που οι καταθέσεις υπερβαίνουν αυτό το όριο, η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται, εκτός και αν ο οφειλέτης προχωρήσει στην ρύθμιση της οφειλής για το επιπλέον ποσό έως τις 20.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια ρυθμίζεται σε 60 δόσεις.

Άρση τραπεζικού απορρήτου

Για την άρση του τραπεζικού απορρήτου και τον έλεγχο των καταθέσεων, οι δύο πλευρές (ΕΦΚΑ και τράπεζες) είναι σε επαφές, και το πιθανότερο σενάριο είναι ο έλεγχος του μέσου όρου των καταθέσεων του προηγούμενου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης. Αυτό θα διασφαλίσει ότι μόνο όσοι πραγματικά δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους θα λαμβάνουν σύνταξη.

Με την απόφαση που λαμβάνει το υπουργείο διευκρινίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότηση με ρύθμιση χρεών. Πρόκειται για μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι πηγαίνουν σε όσους πραγματικά τους χρειάζονται.

Ωστόσο, αυτή η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνο Τσακλόγλου, προτού οι τράπεζες ξεκινήσουν τον έλεγχο.

Στο συνολικό πλαίσιο περιλαμβάνεται η αύξηση του ορίου των οφειλών από 20.000 σε 30.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που είναι οφειλέτες προς τον ΕΦΚΑ. Για να είναι επιλέξιμοι για τη ρύθμιση, οι οφειλέτες πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας και του ύψους των καταθέσεών τους.

Για την ένταξη στη ρύθμιση ο οφειλέτης πρέπει:

  • να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή το 62ο έτος με 40 έτη ασφάλισης.
  • να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης
  • οι τραπεζικές καταθέσεις του δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 12.000 ευρώ.

Για οφειλές που υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ (ή 10.000 για τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων), ο ασφαλισμένος μπορεί να καταβάλλει το υπερβάλλον ποσό εφάπαξ, ενώ για οφειλές μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ (ή 6.000 για τον πρώην ΟΓΑ), θα παρακρατείτε το 60% του μηνιαίου ποσού σύνταξης μέχρι να περιοριστεί η οφειλή πάλι στα 20.000 ευρώ (ή 6.000 για τον πρώην ΟΓΑ).