Μια ολοκληρωμένη, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη διέξοδο από την οικονομική κρίση, ώστε να διατηρηθεί το φυσικό κεφάλαιο που υποστηρίζει την επιτυχημένη οικονομική ανάκαμψη, απαιτείται επειγόντως, υποστηρίζει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF, εν όψει της Άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Σε ανοιχτή επιστολή προς τους αρχηγούς των κρατών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το WWF καλεί επειγόντως τους Ευρωπαίους ηγέτες να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για βιώσιμες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και πακέτα τόνωσης της οικονομίας και για αντιμετώπιση της κρίσης ως ευκαιρίας για στροφή προς ένα δρόμο αειφορίας.

Οι πολιτικές διαρθρωτικής προσαρμογής και τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται στην Ελλάδα έχουν ξεκάθαρα αρνητική περιβαλλοντική διάσταση. Η οπισθοδρόμηση σε πιλοτικές και νομοθεσία για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη τώρα εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία.

Το WWF επισημαίνει ότι «η κρίση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αποκλειστικά δημοσιονομική. Αντανακλά ένα στρεβλό οικονομικό πρότυπο, το οποίο βασίζεται σε ένα υπερβολικά μοχλευμένο τραπεζικό σύστημα και στην κακή διαχείριση της εθνικής οικονομίας αλλά και των φυσικών πόρων. Είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στη συνεχή μεγέθυνση, την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και την υπερκατανάλωση και έχει δημιουργήσει ένα διαρκώς αυξανόμενο οικολογικό έλλειμμα. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται τώρα μεγαλώνουν αυτό το οικολογικό έλλειμμα, διογκώνοντας το μακροπρόθεσμο κόστος περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Έτσι, τίθεται εν αμφιβόλω η δέσμευση της Ευρώπης για αποδοτική διαχείριση των φυσικών πόρων, οικολογική καινοτομία και βιωσιμότητα».

«Μια σπασμωδική και απερίσκεπτη επιστροφή στο σημερινό και μη βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο. Ειδικά για την Ελλάδα, όπου η περιβαλλοντική διάσταση των μέτρων του Μνημονίου είναι εμφανώς αρνητική, είναι ευκαιρία να δούμε πως πραγματικός πλούτος της χώρας είναι το περιβάλλον και οι φυσικοί μας πόροι και πως η καταστροφή τους υποσκάπτει τις ίδιες τις προοπτικές της χώρας για οικονομική βιωσιμότητα και περιβαλλοντική καινοτομία, αλλά και την υγεία και ποιότητα ζωής όλων». δηλώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς.

Η ανοιχτή επιστολή του WWF εντοπίζει τις ακόλουθες προτεραιότητες πολιτικής και καλεί τα κράτη της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωβουλή να δεσμευθούν για:

Διαμόρφωση νέων οικονομικών αρχών σε αυτή την εποχή ανεπάρκειας των φυσικών πόρων, όπως η εσωτερίκευση του περιβαλλοντικού κόστους και η ανάπτυξη δεικτών περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευημερίας, ως βάσης για τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων

Πολιτικές για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, οι οποίες υποστηρίζουν και δεν καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα
Ένταξη δεικτών αειφορίας στα πακέτα οικονομικής στήριξης που διαμορφώνονται για οικονομικά προβληματικές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία

Τέλος στις περιβαλλοντικά καταστροφικές επιδοτήσεις και αναπροσανατολισμός αυτών των πόρων προς την αειφορία και επενδύσεις με υψηλό δείκτη βιωσιμότητας

Περικοπή στις επενδύσεις σε υποδομές υψηλής έντασης άνθρακα

Επαναβεβαίωση της σημασίας ενός ισχυρού συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδύσεων

Ισχυροποίηση του το Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, αυξάνοντας το ποσοστό μείωσης εκπομπών από 20% σε 30% για το 2020 (σε σύγκριση με το έτος βάσης 1990), και υιοθέτηση μιας οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα που θα εξασφαλίζει την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% στην τελική κατανάλωση

Αναπροσανατολισμός του Προϋπολογισμού της ΕΕ μακριά από μη βιώσιμες πολιτικές και με κατεύθυνση ‘πράσινες’ πολιτικές.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.