«Όχι» είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας στα προεδρικά διατάγματα που αφορούν στους οργανισμούς των επτά αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επέστρεψε, λόγω σημαντικών ελλείψεων, στα αρμόδια υπουργεία για να συμπληρωθούν ή να αναμορφωθούν επτά σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν τους οργανισμούς των Περιφερειών Αττικής,  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,  Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,   Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας-Θράκης, Αιγαίου και  Κρήτης.

Το Ε΄  Τμήμα του ΣτΕ  έκρινε συνταγματικά τα εν λόγω διατάγματα ωστόσο διαπίστωσε, με μια σειρά γνωμοδοτήσεών του, πως σε κάποιες περιπτώσεις οι σχετικές διατάξεις των σχεδίων διαταγμάτων «είτε καθίστανται άνευ αντικειμένου» γιατί έχει επέλθει νομοθετική ρύθμιση με το νόμο 4555/2018, είτε «στηρίζονται πλέον σε μη ισχύουσα νομική και πραγματική κατάσταση».

Τα επτά σχέδια διαταγμάτων που είχαν αποσταλεί στο ΣτΕ συντάχθηκαν σύμφωνα με τους νόμους 4178/2013,  4024/2011 και 3852/2010, προβλέποντας την κατάργηση εκείνων που ισχύουν από το 2010, τα οποία αφορούσαν τους παλαιούς οργανισμούς των αποκεντρωμένων διοικήσεων.  Μεταξύ άλλων, οι επίμαχοι οργανισμοί της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθορίζουν τη διάρθρωση των υπηρεσιών τους σε οργανικές μονάδες, κατά  κλάδους και κατά κατηγορίες, ενώ κατανέμουν το προσωπικό τους κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες. Παράλληλα, συστήνουν    και καταργούν  θέσεις προσωπικού, μεταφέρουν θέσεις προσωπικού, ενώ   καταργούν ή συγχωνεύουν τις υπηρεσίες τους, κ.λπ.

Τα νομικά ωστόσο «προβλήματα» που διαπιστώνονται έχουν ως αποτέλεσμα να ξαναγυρίσουν τα διατάγματα στους αρμόδιους υπουργούς  Εσωτερικών  Αλέξη Χαρίτση, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία Ξενογιαννακοπούλου  και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γεώργιος Χουλιαράκης  καθώς «χρήζουν συμπλήρωσης».