Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν εντάσσονται σε εκπαιδευτικό κλάδο και κατά συνέπεια δεν μπορούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται γραπτώς από τον υπουργό Παιδείας μετά από σχετική ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριαζίδη.

Να σημειώσουμε ότι Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με γνωμοδοτήσεις του το 2010 έκρινε ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να διδάξουν μαθήματα Βιολογίας και Βιοχημείας στα Γυμνάσια, στα Γεν. Λύκεια, στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ αλλά δε μπορούν να διδάξουν ανάμεσα σε άλλα, Χημεία και Φυσική στο Γυμνάσιο, Χημεία-Βιοχημεία και Φυσική στο Λύκειο και Κλινική Βιοχημεία στα ΕΠΑΛ.

Το Υπουργείο Παιδείας προώθησε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στην ειδικότητα ΠΕ04.04 – Βιολόγων του κλάδου ΠΕ04 – Φυσικών. Με την αρ. 241/2013 Γνωμοδότηση του Β Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας (9-8-2013) κρίθηκε ότι:

« … το παρόν σχέδιο με το οποίο προβλέπεται ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εντασσόμενοι στην ειδικότητα των Βιολόγων, έχουν τα προσόντα για να διορισθούν στον κλάδο ΠΕ04 Φυσικών, δεν προτείνεται νομίμως εφόσον όπως προαναφέρθηκε στην ειδικότητα των βιολόγων έχει ανατεθεί, μεταξύ άλλων, η διδασκαλία μαθημάτων τα οποία όπως δέχεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι ανωτέρω πτυχιούχοι δεν είναι σε θέση να διδάξουν…».

Ο υπουργός τονίζει ότι η ένταξη ειδικοτήτων σε αντίστοιχο κλάδο εκπαιδευτικών Αθμιας ή Βθμιας Εκπαίδευσης υπαγορεύεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές αξιολογούνται από τη Δνση Σπουδών Βθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Όπως αναφέρθηκε οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας δεν εντάσσονται σε εκπαιδευτικό κλάδο και κατά συνέπεια δεν μπορούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση.

Να σημειώσουμε ότι στο κείμενό του ο ερωτών Βουλευτής ανέφερε ότι ενώ έχει εκδοθεί ΠΔ περί επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας δεν έχει υπογραφεί και εντεύθεν εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση για ένταξη του εν λόγω Τμήματος σε κλάδο ΠΕ. Σημειώνεται ότι για το αντίστοιχο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπως και για το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας του ΔΠΘ, έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις.

«Ενόψει τούτων επιβάλλεται, για λόγους ίσης μεταχείρισης και παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εργασία, όπως ληφθεί εκ μέρους της Πολιτείας σχετική πρόνοια για την άμεση ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος» αναφέρει ο βουλευτής κ. Κυριαζίδης.

Καλόγηρος Βασίλειος
TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.