Newsbeast | Ειδήσεις και νέα από την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Εισαγωγή στις σχολές Εμπορικού Ναυτικού

«Κλειδιά» η πολύ καλή γνώση αγγλικών και το υψηλό απολυτήριο - Τι να προσέξετε στις αιτήσεις


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10:06
07/06/2013
Εισαγωγή στις σχολές Εμπορικού Ναυτικού
65
loading

Οι σχολές του Εμπορικού Ναυτικού προσελκύουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών. Μάλιστα παρατηρείται αύξηση της ζήτησης των σχολών πλοιάρχων και μηχανικών. Οι περισσότεροι υποψήφιοι δηλώνουν τις εν λόγω σχολές λόγω των υψηλών απολαβών άλλα και της περιορισμένης ανεργίας συγκριτικά με άλλους κλάδους.

Βέβαια η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική καθώς σε πρόσφατη έρευνα αποδεικνύεται ότι η ανεργία χτυπά και τα πληρώματα του Εμπορικού Ναυτικού.

Παρόλα αυτά οι σχολές αποτελούν μια καλή επιλογή αν λάβουμε υπόψη μας τη μεγάλη ναυτική παράδοση και τον πολυάριθμο εμπορικό στόλο της Ελλάδας.

Όσοι μαθητές επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται να πραγματοποιήσουν μια σειρά από διαδικασίες που ορίζονται στην προκήρυξη που εκδόθηκε πριν λίγες μέρες. Ακολούθως παρουσιάζουμε βασικά σημεία της:

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται για τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν είτε μέσω της διαδικασίας των Πανελληνίων είτε εκτός των Πανελληνίων εξετάσεων.

Στην πρώτη περίπτωση διαγωνίζονται για το 60% των θέσεων και στη δεύτερη περίπτωση για το 40% των θέσεων. Οι απόφοιτοι των ενιαίων λυκείων διεκδικούν το 35% των θέσεων μέσω των πανελληνίων (220 θέσεις μετά από Πανελλήνιες) και το 20% των θέσεων εκτός της διαδικασίας των πανελληνίων (84 θέσεις).

Τρόπος εισαγωγής

Αριθμός θέσεων

Πανελλήνιες εξετάσεις

 630

Χωρίς Πανελλήνιες

420

Από το σύνολο των 1050 θέσεων οι 620 κατανέμονται στο τμήμα των Πλοιάρχων και οι 430 στο τμήμα των μηχανικών.

Τμήμα

Αριθμός θέσεων

Πλοίαρχοι

620

Μηχανικοί

430


Ειδικές κατηγορίες: Πολύτεκνοι - Τρίτεκνοι

Στις σχολές του Εμπορικού ναυτικού προβλέπονται θέσεις για υποψηφίους που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες. Πιο αναλυτικά:
10% των θέσεων δίνεται σε υποψηφίους που εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:
Α. Τέκνα Πολύτεκνων οικογενειών
Β. Τέκνα ή αδέλφια αναπλήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης
Γ. Τέκνα ή αδέλφια αναπλήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου
3% των θέσεων δίνεται σε τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά

Προσόντα υποψηφίων. Προσοχή στο όριο ηλικίας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν μια σειρά απο προϋποθέσεις προκειμένου να εισαχθούν στο τμήμα πλοιάρχων ή μηχανικών. Αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Α.  Απολυτήριο Λυκείου
Β. Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι σε μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας
Γ. Να μην υπερβαίνουν το 27ο έτος της ηλικίας
Δ. Να είναι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αρμόδια υγειονομικής επιτροπής, ικανοί σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα.
Ε.Να μην έχουν τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Δικαιολογητικά υποψηφίων Πανελληνίων εξετάσεων

Οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν μια θέση μέσα από τις Πανελλήνιες θα πρέπει να δηλώσουν τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού στο μηχανογραφικό δελτίο και επιπλέον να υποβάλλουν στις σχολές του ΑΕΝ εκτός αυτής των Οινουσσών τα εξής:

Α. Αίτηση στην οποία δηλώνει τη σειρά προτίμησης για τις σχολές των πλοιάρχων και των μηχανικών. Ο υποψήφιος υποχρεούται να δηλώσει όλες τις σχολές της μίας ή και των δυο ειδικοτήτων που δήλωσε στο μηχανογραφικό του.
Β. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής για την καταλληλότητά τους. Για τις ιατρικές τους εξετάσεις θα πρέπει να πάρουν παραπεμπτικό από την πλησιέστερη λιμενική αρχή (λιμεναρχείο,υπολιμεναρχείο κλπ)και στη συνέχεια να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πειραιά, Βόλου κλπ).
Γ.Υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον επιτύχουν στις σχολές θα εξεταστούν στην κολύμβηση
Δ.Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας των πανελληνίων εξετάσεων
Ε.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

Δικαιολογητικά υποψηφίων που δεν θα πάρουν μέρος στις Πανελλήνιες. Προϋπόθεση το απολυτήριο Λυκείου

Εκτός πανελληνίων μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση οι απόφοιτοι των Λυκείων, των ΕΠΑΛ και των Ναυτικών Λυκείων. Όσοι διεκδικήσουν το 40% των θέσεων εκτός Πανελληνίων υποχρεούνται να καταθέσουν μια σειρά από δικαιολογητικά:
Α. Αίτηση στην οποία δηλώνει τη σειρά προτίμησης για τις σχολές των πλοιάρχων και των μηχανικών. Ο υποψήφιος υποχρεούται να δηλώσει όλες τις σχολές της μίας ή και των δυο ειδικοτήτων που επιθυμεί να φοιτήσει
Β. Απολυτήριο λυκείου στο οποίο θα αναγράφεται η μέση γενική βαθμολογία (πχ 18,5) και η βαθμολογική επίδοση στα μαθήματα.
Γ.Υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον επιτύχουν στις σχολές θα εξεταστούν στην κολύμβηση
Δ.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
Ε.Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας ( μόνο στην περίπτωση που διαθέτει ο υποψήφιος. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωτικό)
Στ. Τίτλος σπουδών αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει). Οι υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν με το απολυτήριο λυκείου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μοριοδοτείται αδρά η γνώση ξένης γλώσσας.

Για επίπεδο γνώσης άριστο, λαμβάνουν 2500 μόρια
Για επίπεδο γνώσης πολύ καλό, λαμβάνουν 2200 μόρια
Για επίπεδο γνώσης καλό, λαμβάνουν 2000 μόρια.

Προσοχή: Αν και δεν αναφέρεται ως απαραίτητη προϋπόθεση το πιστοποιητικό καταλληλότητας για ναυτική υπηρεσία, εικάζουμε ότι είναι απαραίτητο και για την κατηγορία των υποψηφίων εκτός πανελληνίων.

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Μόνο για τους υποψηφίους που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα πρέπει να καταθέσουν όσοι εντάσσονται σε μία από τις δυο ειδικές κατηγορίες. Για παράδειγμα οι πολύτεκνοι θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. Οι τρίτεκνοι με τη σειρά τους οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κατάθεση δικαιολογητικών. Διπλές πιθανότητες εισαγωγής για όσους δώσουν Πανελλήνιες

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν και στις δυο κατηγορίες ( με πανελλήνιες και χωρίς πανελλήνιες) θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά μία φορά. Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Για όλους τους υποψηφίους η αίτηση θα υποβάλλεται σε τέσσερα αντίτυπα. Όσοι υποψήφιοι έχουν ελλιπή δικαιολογητικά οφείλουν να γνωρίζουν ότι η επιτροπή δεν θα τα δεχτεί.

Πώς γίνεται η επιλογή των υποψηφίων εκτός Πανελληνίων

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση εκτός Πανελληνίων λαμβάνεται υπόψη της επιτροπής ο βαθμός του απολυτηρίου λυκείου, που εκφράζεται σε μορφή χιλιάδων προσαυξόμενος με τη βαθμολογία που δίνει η γνώση των αγγλικών ή η θαλάσσια υπηρεσία εφόσον βέβαια υπάρχουν. Για παράδειγμα υποψήφιος με απολυτήριο 18.0 και καλή γνώση αγγλικών θα λάβει 18000 μόρια για τον βαθμό του απολυτηρίου και 2000 μόρια για το lower. Σύνολο 20.000 μόρια.

Περιοχές σχολών Εμπορικού Ναυτικού

Οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό τους δελτίο θα διαπιστώσουν ότι τόσο στις σχολές πλοιάρχων όσο και στις σχολές των μηχανικών δεν αναγράφεται η περιοχή της σχολής. Η επιλογή της περιοχής γίνεται μέσα από το ειδικό έντυπο-αίτηση που θα καταθέσουν στις σχολές. Οι περιοχές όπου λειτουργούν τμήματα είναι οι ακόλουθες:

Πλοίαρχοι

Μηχανικοί

1. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

1. ΑΣΠΡΟΠΥΡΟΥ

2. ΗΠΕΙΡΟΥ

2. ΚΡΗΤΗΣ

3. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4. ΚΡΗΤΗΣ

4. ΧΙΟΥ

5. ΚΥΜΗΣ

 

6. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

7. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

8. ΣΥΡΟΥ

 

9. ΥΔΡΑΣ

 


Μισθός. Μειωμένες οι αποδοχές

Η υψηλή φορολογία έχει χτυπήσει τις μισθολογικές αποδοχές των πλοιάρχων και μηχανικών. Ένας νέος ανθυποπλοίαρχος ή μηχανικός Γ λαμβάνει καθαρές αποδοχές, σύμφωνα με ανθρώπους του χώρου, 2900 ευρώ καθαρά.

Βάσεις εισαγωγής. Με πανελλήνιες και χωρίς Πανελλήνιες

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι βάσεις εισαγωγής μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

10851

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ     ΠΟΛΥΤ 10%

8692

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ     ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3%

10436

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10321

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ      ΠΟΛΥΤ 10%

7927


Βάση εισαγωγής εκτός Πανελληνίων (15.200 μόρια)

Για όσους διεκδικήσουν μια θέση εκτός των Πανελληνίων θα πρέπει να ξέρουν ότι με βάση τα αποτελέσματα του 2012 οι τελευταίοι εισαχθέντες είχαν συγκεντρώσει 15.200-16.000 μόρια. Δηλαδή με απολυτήριο 15,5 χωρίς αγγλικά μπορεί κάποιος να εισαχθεί στις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού.

Για τις ειδικές κατηγορίες πολυτέκνων τριτέκνων η βάση κυμάνθηκε στα 14000-15000 μόρια.

- Δείτε συγκεντρωμένα όλα τα σχετικά άρθρα για τον Επαγγελματικό προσανατολισμό και τις δυνατότητες στη σημερινή αγορά εργασίας.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

65
σχόλια
 1. avatar Χαρουλα 1974

  Εχω ναυτικο φυλλαδιο..μπορω να φοιτησω στην σχολη για οικονομικα?

 2. avatar γιωργος,χιος

  Καλησπερα σας . Εχω τελιωσει Ναυτικο ΕΠΑΛ και εβγαλα απολυτηριο 16800 μορια εχω και Lower που δινει 2000 μορια , στο συνολο 18800 , θα κανω και 5-6 μηνες θαλασσια υπηρεσια ,οποτε θα εχω περιπου ακομα 3200 μορια ,στο συνολο 22000 μορια . Περναω με την προκυρηξη δευτερης γενικης κατηγοριας η χρειαζομαι παραπανω μορια; Ειναι αρκετα οσα θα μαζεψω;

  1. avatar Chief Engineer One

   Είσαι στα όρια..Είμαι μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού και σας ενημερώνω αν δεν μπείτε με της Παν.εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα προσπαθήσουν με την 2 κατ. με απολυτήριο ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ,ΝΑΤΙΚΟ ΕΠΑΛ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ,ΝΑΥΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Η ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) συγκεντρώνοντας τουλάχιστων 21000-22000 μόρια και για πλοίαρχος και για μηχανικός.( μια γλώσσα μετράει για μοριοδότηση,το μπαρκο,και ο βαθμός απολ.λυκείου ). Με Παν.εξετάσεις ανάλογα την ζήτηση τς κάθε χρονιάς (περίπου 90000-10000).ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

  2. avatar Αποστόλης21

   Περνάς άνετα

   1. avatar θαλεια

    μακαριιι να περασωω

 3. avatar Σωτήρης Τ.

  Πόσο περίπου ήταν η βάσεις στο ΑΕΝ Σύρου αν γνωρίζει κανένας.

 4. avatar ΓΙΩΡΓΟΣ Κ1

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ 17 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ lower ΑΠΟ ΕΠΑΛ ΕΧΩ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ?

 5. avatar Αβραάμ

  Καλησπέρα σας θα ήθελα να ρωτήσω αν θα μπορούσα να εισέλθω στην σχολή εμποροπλοιάρχων με βάση το απολυτήριο μου την υπηρεσία μου,χωρίς πτυχίο αγγλικών. Γίνεται;;

 6. avatar Γιώργος93

  Έχω 14100 και είμαι τριτεκνος μπορώ να γίνω μηχανικός;

  1. avatar maniathsnaytikos

   nai

 7. avatar Δεν. Εδωσα. Πανελληνιες. Μπορω. Να. Μπω. Σε. Μια. Σχολη. Πλοιαρχων. Ξερω.

  Ω. Σε. Μια. Σχολη. Πλοιαρχων. Ε χω. Πτυχιο. Αγγλικα. Και. Γερμανικα

 8. avatar κωστας2001

  Καλησπέρα στην παρέα, μολις άρχισα την 2α λυκείου και με σκοπό να περάσω πλοίαρχος. Τώρα έμαθα οτι μπορείς να περάσεις δίνοντας πληροφορικη και αρχες οικονομικης θεωρίας (εαν το λεω καλα) + μαθηματικά και εκθεση, αντι για φυσική και χειμία. Η ερώτηση μου ειναι λυπον αφόσον εχω επιλέξει θετική τωρα, εαν θα μπορέσω του χρόνου στις πανελληνιες να δώσω πληρ. και οικονομικα αντι για φυσικη χημεια, και φυσικά αν οντος μπορεις να περάσεις σε ΑΕΝ σχολές με αυτα τα μαθήματα διότι εμενα μου φαινεται περίεργο καπιος να παει μηχανικός/πλοιαρχος και να δώσει πληροφορική και οικονιμικά.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  1. avatar Θανάσης Διαμαντου

   Φίλε και εγώ 2α παω και όντως μπορείς να μπεις και από οικονομικά..στο φροντιστήριο εχω αρχίσει ήδη προετοιμασία για 3η λυκείου τα μαθήματα ΑΟΘ, ΑΕΠ, και μαθηματικα καθώς και έκθεση..οποτε του χρονου πας οικονομική κατεύθυνση και περνάς εμποροπλοιαρχων και από εκεί

  2. avatar Μαρια κογ

   Λοιπόν γ να ξες αν θες μπορείς να αλλάξεις τ χρόνου κατεύθυνση και να πας οικονομια& πληροφορική

  3. avatar mixalis2001

   φιλε και γω 2α λυκειου, θελω να περασω πλοιαρχος απο οικονομικα.Επιλεγεις στην 3η λυκειου αμα θα συνεχισεις θετικη ή αμα θα πας οικονομικα.Στην 2α λυκειου απλος επιλεγεις Θετικη Θεωριτικη.Στην 3η επιλεγεις Θετικη Θεωριτικη Οικονομικα.

 9. avatar Γιανναζφ

  Αν εισαι ελληνας κ εχεις βγάλει βρετανικό κολεγιο κ γνωριζεις κ κινεζικα πρεπει να πας ελληνικο λύκειο να πάρεις απολυτηριο κ μετα να μπεις;

 10. avatar Νικόλας1925

  Καλησπέρα σας, εχω 15600 μόρια + ορφανός, έχω ελπίδες να μπω σε κάποια αεν;;;;

  1. avatar Νικόλας1925

   ανήκω στη δεύτερη γενική κατηγορία

 11. avatar ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

  για γυναικες που ειναι ανω των 27 ετων μπορουν να προσκομισουν δικαιολογητικα ?

 12. avatar Χριστινακι

  Ποσα μορια πρεπει να εχω για να περασω ανθυποπλοιαρχος ή υπαρχος?

 13. avatar Νικος Καλαντια

  Καλησπερα σας....σας παρακαλω απαντηστε μου στην ερβτηση μου...
  Εδωσα πανελληνιες...αλλα εβγαλα απολυτηριο 17,4 εχω προφισιενσυ και ειμαι τεκνο τριτεκνης οικογενειας.....αν δεν εχω παει καλα στις πανελληνιες..υπαρχει περιπτωση να εισαχθω στην σχολη με το απολυτηριο;

 14. avatar Δημητρης!

  Καλησπέρα σας! Δινω πανελλήνιες για να περάσω στην σχολή πρέπει να την βάλω απλώς στο μηχανογραφικο ή να κάνω και αίτηση πριν ?

 15. avatar Γιώργος.Καλαμάτα

  Γεια σας έχω μια απορία ....λογο των λίγων θέσεων που υπαρχουν για την εισαγωγή στις ΑΕΝ απο ΕΠΑΛ με βαθμο απολυτηριου ... Εχω απολυτήριο 18.3 ..επίσης έχω και proficiency ..έχω πιθανότητες να εισαχθω στις ΑΕΝ ;

 16. avatar ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ–DIMOSTHENIS

  ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΡΩΤΉΣΩ ΤΙ ΌΡΙΟ ΈΧΕΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΓΙΑ ΤΙ ΑΚΟΥΣΑ ΜΈΧΡΙ ΤΑ 37 Η 38ο ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΒΓΑΛΗ ΤΟ ΕΠΑΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΉΡΙΟ ΛΥΚΕΊΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  1. avatar ΘανοςΣκ

   Το οριο ειναι 27

 17. avatar αλεξανδρος 12345

  γεια σας θα ειθελα να ενημερωθω σχετικα με την προκυριξει ποτε θα βγει ??

  1. avatar Chris ps

   Ορθογραφία

  2. avatar παρασκευας παρασκευοπουλος

   ποτε βγαινει η προκυρηξη αεν για το 2017.εχω απολυτηριο γενικου λυκειου 14 το 2016.εχω το πτυχιο αγγλικων και θαλασσια υπηρεσια εχω ελπιδες

 18. avatar Ναταλια001

  Τι ειδους αθληματων πρεπει να δωσεις για πλοιαρχων;

  1. avatar mixalis2001

   Κολυμβηση.

 19. avatar Γιώργος Φιράνι

  Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω επηδη οι γονείς είναι από την Αλβανία αλλά εγώ έχω γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα και έχω κατάθεση τα χαρτιά για την ελληνική επικοοτητα και τώρα τη μπορώ να κάνω για να μπω στην σχολή αυτή , θα ήθελα να μου απαντήσετε σύντομα.

  1. avatar Αποστόλης21

   Εφόσον έχεις την ελληνική υπηκοότητα έχεις δύο τρόπους να περάσεις ο πρώτος με πανελλήνιες κι ο δεύτερος με απολυτήριο λυκείου

 20. avatar Νίκος Γαρείος

  Θα ήθελα επίσης να κάνω μια ερώτηση, χαζή όσο ακούγεται, αλλά θα ήθελα να μάθω, αν ας πούμε έχω δηλώσει ότι ξέρω εγώ θέλω να περάσω εντός των πανελλαδικών, αλλά στις πανελλαδικές καταλήξω με 10000 μόρια, παραδείγματος χάρη. Μπορώ ακόμα σε αυτή την περίπτωση να πάω με το απολυτήριο, και όχι εντός πανελλαδικών; Σας εκλιπαρώ, με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα, όσο ανόητο και αν ακούγεται, και θα ήμουν σαφώς ευγνώμων, εάν με βοηθούσε κάποιος με το ερώτημα μου. :)

  1. avatar Αλεξης Χοτζα

   Μπορεις και τα δυο φιλε δεν χρειαζεται να επιλεξεις μονο πανελλαδικες!!

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει