Στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων της αυτοδιοίκησης αποσκοπεί η εφαρμογή του σχεδιασμού και της υλοποίησης ολοκληρωμένων δράσεων, που προβλέπονται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.», το οποίο απεστάλη για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πρόκειται για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θεσμοθετήθηκε στο πρόγραμμα «Καλλικράτης» και προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων των δήμων και των περιφερειών για την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος οργάνωσης, που εγγυάται διαφανή κατανομή και διαχείριση.

Το πρόγραμμα αυτό, διάρκειας πέντε ετών (2011-2015), θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτεί έργα και δράσεις, που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από αυτό.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την αυτοδιοίκηση, πρότυπο το οποίο:

α) ολοκληρώνει βασικές υποδομές – αρμοδιότητας της αυτοδιοίκησης,

β) προστατεύει το περιβάλλον,

γ) διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με την αναδιάρθρωση κοινωνικών υποδομών που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης,

δ) στηρίζει υψηλού επιπέδου εικαστικές παρεμβάσεις στον χώρο,

ε) υποστηρίζει ιδιαίτερα τους ορεινούς, δυσπρόσιτους και νησιωτικούς δήμους,

στ) επιβραβεύει την καινοτομία και τις νέες ιδέες,

ζ) προωθεί τον θεσμό των συνεργασιών της αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα και ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και

η) ενθαρρύνει τις συνέργιες με άλλα ΝΠΔΔ, που έχουν αντίστοιχους σκοπούς, μέσα από μικρά και μεσαία έργα, τα οποία είναι αναγκαία για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη.