Προϋπολογισμός: Πρωτογενές έλλειμμα 6,6 δισ. ευρώ στο 8μηνο

Σημάδια βελτίωσης της εικόνας σε ό,τι αφορά τα έσοδα καταγράφεται τον Αύγουστο - Στα 4,38 δισ. ευρώ η υπέρβαση στις δαπάνες


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12:33
16/09/2020
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές έλλειμμα 6,6 δισ. ευρώ στο 8μηνο
10
loading

Βαρύ είναι το αποτύπωμα της  πανδημίας στον προϋπολογισμό με το πρωτογενές έλλειμμα να φθάνει στα 6,607 δισ. ευρώ στα τέλη  Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 σε 28.930 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3.524 εκατ. ευρώ ή 10,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, καθώς και στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της.

Ωστόσο η εικόνα των φορολογικών εσόδων ήταν καλύτερη τον Αύγουστο σε σχέση με τους προηγούμενες μήνες. «Tα φορολογικά έσοδα του μηνός Αυγούστου ήταν πολύ καλύτερα του αναμενομένου» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης προσθέτοντας ότι «έφτασαν στο ύψος των εσόδων της αρχικής πρόβλεψης του προϋπολογισμού του 2020 και ήταν κατά 400 εκ. περισσότερα από τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας. Είναι δηλαδή 400 εκ. πάνω σε σχέση με τις προβλέψεις μας που έχουν λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Η επίδοση αυτή έχει προφανώς και κάποια συγκυριακά χαρακτηριστικά, όμως με βεβαιότητα αντανακλά στη διατήρηση της κουλτούρας πληρωμών των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων και στην αυξημένη ρευστότητα που έχει επιτευχθεί στην οικονομία με τα πολλαπλά μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση. Δεν αλλάζει τις προβλέψεις μας για μειωμένα έσοδα στους επόμενους μήνες, είναι όμως μια αχτίδα αισιοδοξίας σε μια δύσκολη εποχή».

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

 • Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 32.262 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3.019 εκατ. ευρώ ή 8,6% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ήταν 27.009 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3.633 εκατ. ευρώ ή 11,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, το οποίο κατατέθηκε στην Ε.Ε. στις 30 Απριλίου 2020 και οι οποίες περιέχουν τις επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 163 εκατ. ευρώ, του οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, ως ανωτέρω, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα κατά περίπου 370 εκατ. ευρώ.
 • Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.332 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 505 εκατ. ευρώ από το στόχο (2.826 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.739 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 226 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
 • Τον Αύγουστο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.089 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 706 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο γεγονός που οφείλεται τόσο στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ όσο και στην παράταση που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή της πρώτης και δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος μέχρι το τέλος Αυγούστου. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.586 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 724 εκατ. ευρώ.
 • Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.382 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα για το μήνα Αύγουστο 2020 κατά 400 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τον COVID-19. Η υπέρβαση αυτή του στόχου οφείλεται στην είσπραξη της πρώτης και δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος για όσους έκαναν χρήση της παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι το τέλος Αυγούστου, όπως προαναφέρεται.
 • Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2020 ανήλθαν σε 497 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (479 εκατ. ευρώ).
 • Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.055 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 749 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
 • Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020 ανήλθαν στα 39.735 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 4.388 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (35.346 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους περίπου 1.189 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η δαπάνη ενίσχυσης επιχειρήσεων με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους περίπου 864 εκατ. ευρώ , η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (κατηγορία μεταβιβάσεων),

γ) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 420 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα,

δ) οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 1.887 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεων, για την δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ και για τη σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 και

ε) οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 159 εκατ. ευρώ.

 • Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 5.017 εκατ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος του ΠΔΕ, το οποίο παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 3.187 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων αιτιών.
 • Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον Αύγουστο 2020 ανήλθαν στα 4.978 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 211 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.188 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της υποεκτέλεσης του ΠΔΕ κατά 407 εκατ. ευρώ.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

10
σχόλια
 1. avatar ηλιατορας

  αυτοι ειναι χειροτεροι απο τον βουδα!!!! τσακαλωτε, ετοιμασου!!!

 2. avatar tboni2

  Τρίβει τα χέρια του ο ανθελληνας Τσίπρας και με το δίκιο του διότι σε λίγο θα παρακαλάμε να επανέλθει. Οι νδουδες μόνο λόγια ήταν. Από πράξεις μηδέν. Όλες εναντίων του λαουτζίκου. Αναγνώριση Σκοπίων γεύματα με ζαεφ.Μειώσεις μισθών καραντίνας αύξηση στρατιωτικής θητείας κτλ. Όλα τα βάρη τα ρίχνουν στο λαό οι αχρηστοι.

 3. avatar Προσοχή οι Λύκοι στην αναμπουμπουλα χαίρονται

  Για αυτό και οι ανθέλληνες συριζαιοι χαίρονται με το έλλειμμα, σας εύχονται και σας φέρνουν πάντα τα χειρότερα.

 4. avatar mimis Ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ

  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ Κ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.Η ΔΕΞΙΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΟΙ ΛΙΓΟΙ Κ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ.ΠΕΣΤΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΠΟΤΕ Η ΔΕΞΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ.ΕΔΩ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΚΟΒΟΥΝ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.Ή ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ ΜΑΝΤΑΜ ΧΡΥΔΟΧΟΙΔΗ??ΕΕΕΕ?

 5. avatar Τι ;;;;

  Πιάσανε δουλειά νωρίς νωρίς στην κουμουνδουρου βλέπω....

 6. avatar Μστ

  Όλοι το βράδυ στα μπαλκόνια να χειροκροτήσουμε.!!

 7. avatar Μστ

  Άλλη μια τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης, που μέσα σ\' ένα χρόνο τα πλεονάσματα τα έκανα ελλείματα.!!

 8. avatar Μστ

  Ούτε τα πόμολα στα υπουργεία δε θα μείνουν με δ\' αύτους.!!

 9. avatar Καντε

  Ενα lockdoun παλι μην το αφησετε ετσι

 10. avatar Miz

  Οι κλέφτες και επικίνδυνοι της κυβέρνησης έδωσαν για άλλη μια φορά το παρόν. Η μίζα πάει σύννεφο. Η ρε Μητσοτακη ακόμα και ο Γιώργος Παπανδρέου ανώτερος από εσένα ήταν.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει