Στο συρτάρι μπαίνει πλέον το πλαστικό χρήμα, αφού σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), οι καταναλωτές κάνουν στροφή στην πληρωμή με μετρητά.

Σύμφωνα με τον ΕΣΑ το φαινόμενο αυτό ενδέχεται να οφείλεται στα ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια δανεισμού των πιστωτικών καρτών και στην ύπαρξη πολλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, στα οποία δεν δίνεται πλέον πίστωση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που είχε ως στόχο την καταγραφή της πορείας της αγοράς κατά τη διάρκεια του τριμήνου Ιουνίου – Αυγούστου 2010 και κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων που διήρκεσαν από τις 15 Ιουλίου έως και το τέλος Αυγούστου φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη μείωση της αγοραστικής κίνησης.

Εκτός από τον τρόπο πληρωμής εκ μέρους των καταναλωτών, διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των επιχειρηματιών αναφορικά με την ακολουθούμενη οικονομική και κοινωνική πολιτική, τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ και την αλλαγή της πολιτικής χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος, η πρόθεση των επιχειρηματιών σχετικά με τη διατήρηση ή όχι των θέσεων απασχόλησης εξαιτίας της δραστικής μείωσης του τζίρου τους και το περιβάλλον των εμπορικών μισθώσεων.

Όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική πολιτική που ακολουθείται από την κυβέρνηση η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστεύει ότι δεν συμβάλλει στην επιβίωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Ακόμη, αναφέρουν ότι τα προγράμματα ΤΕΜΠΜΕ δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων τους, καθώς κατευθύνονται στην ενίσχυση επιχειρήσεων που πληρούν τα αντίστοιχα τραπεζικά κριτήρια.

Τέλος, αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν κατάφερε κάποια αλλαγή στο μίσθωμά του. Ωστόσο αρκετοί πέτυχαν «πάγωμα» αλλά και μείωση, αλλαγές που ενδεχομένως επιτεύχθηκαν σε παλαιά συμβόλαια μισθωμάτων με επαχθείς όρους.