Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εισήχθη η αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνικών Επιστημόνων η οποία στρέφεται κατά της σύστασης και λειτουργίας της επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Η Πανελλήνια Ένωση στρέφεται κατά της απόφασης (127519/6.11.2020) του υπουργού Οικονομικών που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της επίμαχης επιτροπής. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η σύσταση της επιτροπής είναι αντισυνταγματική καθώς ουσιαστικά αντικαθιστά το έργο της Δικαιοσύνης. Εστιάζοντας δε στην σύνθεση της, στην οποία συμμετέχουν  δικαστές καθώς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ακόμη και συνταξιούχοι, αναφέρει ότι αντιβαίνει στο άρθρο 89 του Συντάγματος που απαγορεύει στους δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.

Η επίμαχη επιτροπή λειτουργεί με τέσσερα τριμελή τμήματα. Σε καθένα από τα τμήματα αυτά ορίζονται τουλάχιστον δύο εισηγητές εφοριακοί υπάλληλοι κατηγοριών πανεπιστημιακής, τεχνολογικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό τουλάχιστον Β’ και πενταετή θητεία ως ελεγκτές ή υπάλληλοι του δικαστικού τμήματος Δ.Ο.Υ. Το έργο της επιτροπής συνεπικουρείται από 8 έως 15 γραμματείς, ενώ γραμματείς ορίζονται υπάλληλοι πανεπιστημιακής, τεχνολογικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, για τα μέλη της επιτροπής τα οποία προέρχονται από το δικαστικό σώμα ή είναι μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προβλέπεται αμοιβή ανά συνεδρίαση 370 ευρώ, υπό τον όρο διεξαγωγής 8 συνεδριάσεων ανά μήνα.

Η καταβολή της αμοιβής δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την περικοπή καταβολής της σύνταξης των πρώην δικαστικών λειτουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.

TAGS