Οι αμοιβές των αξιολογητών του ΕΟΠΠΕΠ

Για επιτόπιους ελέγχους και αυτοψία κτιρίων


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
20:15
03/02/2015
Οι αμοιβές των αξιολογητών του ΕΟΠΠΕΠ
1
loading

Οι αμοιβές των αξιολογητών/ εμπειρογνομώνων οι οποίοι συμμετέχουν στις επιτροπές ελέγχου/αξιολόγησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) καθορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΥΤΟΨΙΑ (ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 7 ΚΤΙΡΙΑ

Κτίρια με δυναμικότητα έως και 75

35 ευρώ για το πρώτο κτίριο

60 ευρώ για δύο κτίρια

80 ευρώ για τρία κτίρια

100 ευρώ για τέσσερα κτίρια

120 ευρώ για πέντε κτίρια

145 ευρώ για έξι κτίρια

170 ευρώ για επτά κτίρια

Για περισσότερα των 8 κτηρίων 20 € ανα κτίριο

Κτίρια με δυναμικότητα 75 και άνω

50 ευρώ ανά κτίριο

Σε περίπτωση επανελέγχου οι παραπάνω αμοιβές μειώνονται κατά το  ήμισυ

Πληρότητα / Συμβατότητα φακέλων :

1. Χορήγησης, τροποποίησης και μεταβίβασης άδειας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

2. Αξιολόγησης αιτημάτων μητρώου Εκπαιδευτικών & Στελεχών Σ.Υ.Υ. (Διμελής Επιτροπή)

3. Αναγγελίας έναρξης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας

 

Καταχώρηση στοιχείων -Έλεγχος πληρότητας συμβατότητας

10€ ανά φάκελο

Έλεγχος Υπεύθυνων Δηλώσεων:

1. Επικαιροποίησης αναγγελίας ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας

Έλεγχος Υπεύθυνης Δήλωσης

5€ ανά Υ.Δ.

Συμμετοχή σε πάσης φύσεως επιτροπές για την πιστοποίηση Κ.Ε.Κ ή Εξειδικευμένου Κ.Ε.Κ., (εκτός των επιτροπών επιτόπιων ελέγχων) έως 30 Απριλίου 2013.

Μέλος Επιτροπής

30€ ανά έλεγχο ή συνέντευξη

Οι παραπάνω αμοιβές αφορούν και σε υπαλλήλους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί συμμετέχουν σε επιτροπές, ελέγχουν ή/και καταχωρούν στοιχεία εκτός ωραρίου εργασίας, Σάββατα, και Κυριακές. Η διενέργεια των παραπάνω ελέγχων, αξιολογήσεων και καταχωρήσεων εκτός ωραρίου εργασίας, Σάββατα και Κυριακές θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα.

Οι μηνιαίες έκτακτες αποδοχές των υπηρεσιακών δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ 4 του Ν.4024/27-10-2011 ανώτατα όρια μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Στις ανωτέρω αμοιβές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (23%) όπου απαιτείται.

H πληρωμή των αξιολογητών θα γίνεται ανάλογα με τη χρηματορροή των χρηματικών ποσών που κατατίθενται υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ

Σε περίπτωση υλοποίησης δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως αναγγελίας έναρξης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας, επικαιροποίησης αναγγελίας ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας κ.λ.π., για τις οποίες δεν κατατίθεται χρηματικά ποσά/παράβολα από τους υποψηφίους, η δαπάνη που προκαλείται για τις αποζημιώσεις των μελών που συμμετέχουν σε επιτροπές ελέγχου/αξιολόγησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τα οριζόμενα ανωτέρω όσον αφορά τις αμοιβές των αξιολογητών και τα καταβαλλόμενα σε αυτούς ποσά θα έχουν εφαρμογή για ελέγχους/αξιολογήσεις/επιτροπές, ως αναφέρεται κατά περίπτωση ανωτέρω , που θα διενεργηθούν από την 01-01-2015 και εφεξής.

Για ελέγχους/αξιολογήσεις/επιτροπές που έχουν υλοποιηθεί μέχρι και 31-12-2014, ισχύουν ως καταβαλλόμενα ποσά αμοιβών τα οριζόμενα στην με αρ ΔΑ/11325/27-04-2013 Απόφαση του Δ.Σ.

Καλόγηρος Βασίλειος

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

1
σχόλιο
  1. avatar GreekPilot_UK

    Ναι, αλλά να ψάξουν να βρουν και όσα φροντιστήρια λειτουργούν χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια. Μια απλή αναζήτηση σε επαγγελματικούς καταλόγους ανά περιοχή, μαζί με μια διασταύρωση των νόμιμων κέντρων, όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, θα προστατέψει τα νόμιμα κέντρα. Μιλάμε για παιδιά, τα οποία πρέπει να φοιτούν σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που τα προστατεύουν.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει