Το ΣτΕ για τη διανομή καθαρών κερδών προηγούμενων χρήσεων

Το σκεπτικό της απόφασης


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
11:31
12/02/2013
Το ΣτΕ για τη διανομή καθαρών κερδών προηγούμενων χρήσεων
loading

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του (ΣτΕ 3703/2012) έκρινε ότι είναι δυνατή η διανομή κερδών προηγούμενης χρήσης, πριν από τη διανομή των κερδών της κλειόμενης χρήσης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης από τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών» με τις οποίες ορίζεται ότι η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ανώνυμης εταιρίας και μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και στη συνέχεια για τον τρόπο διανομής των κερδών και τη διανομή αυτών, συνάγεται ότι η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τη διανομή των κερδών της προηγούμενης χρήσεως τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δεν εμποδίζεται από τις διατάξεις αυτές να διανείμει κέρδη προηγούμενης χρήσεως και στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως είναι επαρκή προς διανομή.

Συνεπώς όπως τονίζεται στην απόφαση «είναι δυνατή η διανομή καθαρών κερδών προηγούμενων χρήσεων πριν από τη διανομή των κερδών της κλειόμενης χρήσεως, στην περίπτωση αυτή όμως τα κέρδη αυτά της προηγούμενης χρήσεως δεν αφαιρούνται από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως, αλλά ο αναλογών σε αυτά φόρος αφαιρείται από τον κατ' άρθρο 15 παρ. 3 του ν.δ. 3843/1958 οφειλόμενο φόρο».

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει