Επάξια παίρνει τον τίτλο του καλύτερου φίλου του ανθρώπου.