Θετική ήταν η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε ερώτημα του υπουργείου Παιδείας για το εάν στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν3448/2006, με την οποία προβλέπεται η κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, πρόσληψη συγγενούς υπαλλήλου, αποβιώσαντος κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος, περιλαμβάνονται και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής.

Το υπουργείο απευθύνθηκε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μετά από αίτημα συζύγου αναπληρωτή που απεβίωσε κατά και εξ αιτίας της εκτέλεσης του υπηρεσιακού του καθήκοντος να διοριστεί σε κενή οργανική θέση στην Κ.Υ του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18. Παρ.1 του Ν.3448/2006.

Όπως αναφέρεται μεταξύ των άλλων από το ΝΣΚ δια της υπαγωγής των πραγματικών δεδομένων του ερωτήματος στις προεκτεθείσες διατάξεις συνάγεται, κατά λόγου ακολουθία, ότι οι προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 18 παρ.1 του Ν.3448/2006.

Για όσους δεν γνωρίζουν το εν λόγω άρθρο αναφέρει:

1. Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17α του άρθρου 2 του ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«20. Όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτός ισχύει, αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα (1) μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος. Η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωμα διορισμού και συνεπάγεται, από την ημερομηνία διορισμού, την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος».

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει το Νομικό Συμβούλιο.

Καλόγηρος Βασίλειος
TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.