Αγοράστε την… απεργία σας!

Ποιοι έχουν δικαίωμα αναγνώρισης και πώς υπολογίζεται


ΕΛΛΑΔΑ
10:58
31/10/2011
Αγοράστε την... απεργία σας!
loading

Έπειτα από εξαγορά ο χρόνος απεργίας μπορεί να αναγνωριστεί, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, ως χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής, πλην του ΟΓΑ), καθώς και στο δημόσιο.

Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν:

Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 από 1/1/2011 και εντεύθεν. Υπενθυμίζεται ότι δεν υπήρχε παλιότερη νομοθετική διάταξη που να έδινε δικαίωμα αναγνώρισης ως συντάξιμου χρόνου, του χρόνου απεργίας.

Όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την διάταξη του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 με προϋποθέσεις που μεταβλήθηκαν, αν και έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προγενέστερες διατάξεις.

Ωστόσο αν επιλεγεί η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31/12/2010, όπως για παράδειγμα από τις μητέρες ανηλίκων (συνταξιοδότηση στην ηλικία των 50 ετών με μειωμένη σύνταξη και στην ηλικία των 55 ετών με πλήρη), για τις οποίες απαιτείτο η πραγματοποίηση 5500 ημερών ασφάλισης και η ταυτόχρονη ανηλικότητα του παιδιού, τότε ο χρόνος απεργίας δεν μπορεί να αναγνωριστεί.

Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που επιθυμεί να αναγνωρίσει τον χρόνο απεργίας, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει συνολικά, τουλάχιστον 3600 μέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Προσέρχεται στην υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του και υποβάλει σχετική αίτηση στο Γραφείο Ειδικών Περιπτώσεων Εσόδων.

Δεν υπάρχει προθεσμία για την υποβολή της αίτησης, όμως δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής του αιτήματος, μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, γιατί ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται τόσο για την θεμελίωση δικαιώματος, όσο και για προσαύξηση της σύνταξης.

Ο υπολογισμός της εξαγοράς

Ο υπολογισμός της εξαγοράς, γίνεται με βάση τις αποδοχές που έχει ο ενδιαφερόμενος κατά τον προηγούμενο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν ο ενδιαφερόμενος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είναι άνεργος, τότε λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του τελευταίου μήνα απασχόλησης. Οι αποδοχές αυτές δεν μπορεί να είναι κατώτερες του 25πλασίου του Ημερομισθίου Ανειδίκευτου Εργάτη, που από 1/7/2011 έχει διαμορφωθεί σε 33,57 ευρώ.

Το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών πολλαπλασιάζεται με ποσοστό 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης και 6% για τον κλάδο της επικουρικής, επί τον αριθμό των ημερών που επιθυμεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει