Μιτ Ρόμνι

το newsbeast
επιλέγει

το newsbeast
προτείνει