Newsbeast | Ειδήσεις και νέα από την Ελλάδα και τον Κόσμο.

«Τέλος εποχής» για δεκάδες φόρους υπέρ τρίτων

Ποιες χρεώσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6:28
09/11/2014
«Τέλος εποχής» για δεκάδες φόρους υπέρ τρίτων
3
loading

Το τέλος 6% που επιβαρύνει τα εισαγόμενα mp3 players υπέρ Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το παράβολο για την κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η χρέωση των 9,02 ευρώ που επιβάλλεται για την επανέκδοση άδειας οδήγησης, είναι μεταξύ των φόρων υπέρ τρίτων και μη ανταποδοτικών χρεώσεις που επιβαρύνουν τις συναλλαγές πολιτών και οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης.

Οι εν λόγω περιπτώσεις που παραθέτει το newsbeast.gr βρίσκονται σε τελική φάση αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας πλήρους χαρτογράφησης των χρεώσεων υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η τρόικα έχει το θέμα αυτό υψηλά στην ατζέντα της και έτσι είναι σχεδόν σίγουρο πως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι περισσότερες από αυτές τις χρεώσεις θα καταργηθούν.

 • Ποσοστό 20% επί των αμοιβών Διαιτητών ή Επιδιαιτητών που δεν έχουν την ιδιότητα Δικαστικού Λειτουργού και 25% επί αμοιβών Διαιτητών ή Επιδιαιτητών που έχουν την ιδιότητα του Δικαστικού Λειτουργού.
 • Συγκεκριμένες χρεώσεις που καταβάλλονται από δικηγόρους στους Δικηγορικούς Συλλόγους τους για κάθε παρουσία, με το ποσό να εξαρτάται από τον τύπο του δικαστηρίου και της περίπτωσης.
 • Απόδοση υπέρ του ΕΟΠΥΥ ποσοστού 0,5% επί του αγωγογόσημου (δικαστικού ενσήμου) που καταβάλει ο πολίτης, μαζί και με άλλες αποδόσεις υπέρ άλλων.
 • Καταβολή εισφοράς 10% επί των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία βαρύνει ισόποσα του υπόχρεους εργοδότες και τους απασχολούμενους υπέρ του ΑΚΑΓΕ.
 • Εισφορά 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ από του συνταξιούχος ΙΚΑ για κάθε συνταγή αγοράς φαρμάκων.
 • Χρεώσεις στους λογαριασμούς δημοτικής ύδρευσης υπέρ αθλητικών και πολιτιστικών φορέων (πχ Τρίπολη).
 • Τέλος 0,99 ευρώ υπέρ Δήμου Πρεβέζης (ΔΕΥΑΠ).
 • Χρεώσεις ΔΕΗ για τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, και άλλες χρεώσεις, οι οποίες υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση.
 • Χρεώσεις ΔΕΗ για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι οποίες υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση.
 • Ειδικό Τέλος ΔΕΗ 0,5% επί την αξίας της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Ειδικό τέλος ΔΕΗ μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων.
 • Τέλος για χορήγηση Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών.
 • Τέλος για την Έγκριση Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.
 • Πόροι (50-150 ευρώ) που καταβάλλονται για τη χορήγηση άδειας ηλεκτρολογικών εργασιών σε οικία κλπ., μεγάλος μέρος των οποίων κατευθύνεται στο Σύλλογο Ηλεκτρολόγων, η εμπλοκή του οποίου σε κάθε περίπτωση αποδίδεται στην πιστοποίηση της ιδιότητας του ηλεκτρολόγου.
 • ΝΕΡΙΤ (χρέωση για λειτουργία φορέα).
 • Κράτηση ποσού 0,30 ευρώ στις συντάξεις των πολιτικών συνταξιούχων (δημοσίων υπαλλήλων) σε μηνιαία βάση.
 • Μία γενική χρέωση υπέρ ΕΛΓΑ ύψους 2% από το δηλωθέν καθαρό γεωργικό εισόδημα.
 • Χρέωση 2% απόδοσης από τους πολίτες (αγρότες και επενδυτές) προς το ΓΕΩΤΕΕ κατά την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών από ιδιώτες μέλη του ΓΕΩΤΕΕ.
 • Χρέωση 5% απόδοσης από τους πολίτες (αγρότες και επενδυτές) προς το ΓΕΩΤΕΕ κατά την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών από μελετητές που απασχολούνται στο δημόσιο.
 • Τέλος 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί των πληρωμών στα δημόσια έργα.
 • Τέλος 0,1% επί του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών που επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 • Εισφορά 4% της αξίας (εισαγωγής ή διάθεσης στο εργοστάσιο) των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και των αποθηκευτικών μέσων (δισκέτες) χωρητικότητας κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων.
 • Χρέωση 9,02 ευρώ που επιβάλλεται σε οδηγούς οχημάτων για την επανέκδοση άδειας οδήγησης λόγω κλοπής / απώλειας και κατευθύνεται στο ΤΣΑ.
 • Μηνιαία εισφορά 2 ευρώ υπέρ ΤΣΑΥ για τη χρηματοδότηση εξόδων στέγασης κατά τη συνταξιοδότηση για συνταξιούχους με χαμηλότερο εισόδημα από 30.000 ευρώ.
 • Παράβολο για την κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
 • Επιβάρυνση 3% (σε τιμές αναφοράς) τόσο στην εισαγωγή όσο και στην εγχώρια παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι σποράς), για ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Εισφορά 5% για ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ και την υλοποίηση έργων υποδομής των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ.
 • Ειδικός φόρος 4% σε υπαίθριος / δημοτικούς κινηματογράφους που διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης.
 • Τέλος υπέρ Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 6% σε εισαγόμενες συσκευές αναπαραγωγής ήχου (mp3 players).
 • Τέλος κατά τους ελέγχους για την ακρίβεια των ζυγαριών στην εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Τέλος υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ. Καταβολή 30 ευρώ υπέρ Αστυνομίας για τις άδειες εισαγωγής κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων. Επίσης για τις άδειες κυνηγετικών όπλων για τα καταστήματα υπάρχει επιβάρυνση 60 ευρώ υπέρ Δημοσίου και 60 ευρώ υπέρ Αστυνομίας.
 • Χρέωση 0,50 ευρώ από την Ελληνική Αστυνομία, με το 0,15 ευρώ υπέρ Ταμείου για κάθε εξουσιοδότηση.
 • Εισφορά 5ευρώ για την παράσταση δικηγόρου σε δικαστήριο της Ξάνθης, για την κατάθεση δικογράφου, επικύρωση ή μετάφραση ενός εγγράφου υπέρ του ΛΕΑΔΞ.
 • Εισφορά επιβάλλεται στα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στην περιφέρεια του Νομού Δωδεκανήσου, από κάθε πρόσωπο που θεωρείται ως επιτηδευματίας.
 • Τέλος ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπέρ τρίτων από ΕΟΦ. Τέλος για την ετοιμότητα των υπηρεσιών του ΕΟΦ για την εποπτεία της αγοράς και την κάλυψη των εξόδων εργαστηριακών εξετάσεων.
 • Ποσό που καταβάλλεται για τη χορήγηση υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης από υδραυλικούς (σύλλογο υδραυλικών) μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

3
σχόλια
 1. avatar IONIKOLΟ

  Κλείσιμο στο ΕΓΛΣ όλων των κωδικών απο την λογιστική Αρχή.

 2. avatar ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων
  Μία πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Χώρας μας
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
  Posted on 12 Αυγούστου 2014 by AAA

  Τα Δημόσια Νοσοκομεία, σε κάθε εξόφληση τιμολογίων προμήθειας υλικών και υπηρεσιών, προβαίνουν σε κρατήσεις υπέρ τρίτων ως ακολούθως:
  1. Κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ 1,5% η 3,0%, άρθρο 22 ΠΔ 422/1981.
  Η κράτηση του 3% εφαρμόζεται στις προμήθειες των Δημόσιων Νοσοκομείων που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΥΚΑ και του 1,5% στις προμήθειες που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό των ιδίων των Δημόσιων Νοσοκομείων ως γνωμοδότηση 13/2007 του ΝΣΚ.
  2. Η κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ ήτοι 2,40% επί της κράτησης ΜΤΠΥ (άρθρο 10 ν.187/1943 ΦΕΚ156Α/31-51943 & άρθρο 7 ν.1884/1990 ΦΕΚ 81Α/16-9-1990)
  3. Με βάση τον ν 4013/2011 συστάθηκε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και για την χρηματοδότηση της θεσπίστηκε με το άρθρο 4 παρ 3 του παρόντος νόμου, κράτηση 0,10% στην αξία των συμβάσεων που υπάγονται στον νόμο αυτόν.
  4. Με βάση τον ν 3580/2007 άρθρο 1, συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και για την χρηματοδότηση της θεσπίστηκε με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, κράτηση 2% στην αξία των εξοφλουμένων τιμολογίων μετά την αφαίρεση όλων των παρακρατουμένων ποσών ως ακολούθως:
  N.3580/2007 άρθρο 3, παράγραφος ε) περίπτωση εε)
  Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγγράφεται Ειδικός Κωδικός με την ονομασία «Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης».
  Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας από την αρμόδια Υπηρεσία της Επιτροπής, παρακρατείται επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου, ποσοστό 2%, που περιέρχεται στον ανωτέρω Ειδικό Κωδικό. Τα διαθέσιμα ποσά του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης διατίθενται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών τους, που δεν δύνανται να καλυφθούν από ίδιους πόρους των εν λόγω Οργανισμών.
  Αλλά 4 χρόνια αργότερα νομοθετούμε και με το άρθρο 77 παρ 1 του ν 3918/2011 καταργούνται τα άρθρα 1-14 του ν 3580/2007 δηλαδή η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, αλλά παραμένει η ως άνω κράτηση του 2%.
  5. Με βάση τον ν 3580/2007 άρθρο 6 παρ 7, θεσπίστηκε κράτηση 2%0 επί του συνόλου των προμηθειών που πραγματοποιεί κάθε νοσοκομείο υπέρ των νοσοκομείων του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση των άμεσων λειτουργικών αναγκών τους. Η κράτηση αυτή δεν υφίσταται στις προμήθειες που αναλαμβάνει κεντρικά η ΕΠΥ. Η κράτηση αυτή έχει καταργηθεί από 1/1/2012 με βάση τα άρθρα 15 παρ 1 & 77 παρ 1 του ν 3918/2011, αλλά πολλά νοσοκομεία εξακολουθούν να την πραγματοποιούν.
  6. Κρατήσεις του ν 2286/1995 άρθρο 7 παρ 2-4
  • 0,10% υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου, πλέον τέλος χ/μου 1% και εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ με βάση το άρθρο 15 παρ, 18 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
  • 0,25% υπέρ του Δημοσίου, πλέον τέλος χ/μου 1% και εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ με βάση το άρθρο 15 παρ, 18 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
  • 0,30% υπέρ του ΤΑΥΥΕ-Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου, πλέον τέλος χ/μου 2% και εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ με βάση το άρθρο 10 του ν 187/1943.
  Οι προμήθειες που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας της ΕΠΥ του ν 3580/2007 εξαιρούνται από τις κρατήσεις αυτές. Οι κρατήσεις αυτές διενεργούνται μόνο για είδη που εντάσσονται στο ΕΠΠ-Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης
  7. Με βάση το άρθρο 8 παρ 3β του ν 2430/1996 θεσπίστηκε κράτηση 3,5% υπέρ ΥΥΚΑ (επίδομα αυξημένης ευθύνης-κίνητρο αποδοτικότητας για το προσωπικό των ΕΚΑΒ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΝΔ 2592/1953). Οι φορείς υγείας και μόνο του άρθρου 9 του ν 3580/2007 εξαιρούνται της κράτησης αυτής διότι η κράτηση επιβάλλεται μόνο για είδη που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  Αναφέρω πέντε ενδεικτικά παραδείγματα που αποδεικνύουν την πολυπλοκότητα στην εφαρμογή των κρατήσεων.
  1. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ¨ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ¨ Ε.Ε.Σ.
  Για την πληρωμή τιμολογίων αξίας 1.000 Ευρώ πριν το ΦΠΑ παρακρατήθηκαν τα ακόλουθα ποσά. Μεταφέρω στη συνέχεια αυτούσια ότι περιλαμβάνει το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης του νοσοκομείου για το ποσό των κρατήσεων ύψους 42,95 Ευρώ η 4,3%!
  ΚΩΔΙΚΟΣ Λ/ΣΜΟΣ
  ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  5691 1) ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ.ΝΟΣ. 2%0 2,00 75.20.12
  5211 2) Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% 15,00 55.02.00
  5291 3) Χ/ΜΟ ΟΓΑ- 2,4% 0,36 54.03.07
  5265 4) Τ.Α.Υ.Υ.Ε. 3%0 3,00 55.04.04
  5291 5) Χ/ΜΟ Τ.Α.Υ.Υ.Ε. 2,4% 0,07 53.20.00.04
  5291 6) ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2,5%0 2,50 53.20.00.00
  5291 7) Χ/ΜΟ ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,03 53.20.00.00
  5291 8) ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  Ν. 3850/2007 2% 20,00 53.20.00.11
  ΣΥΝΟΛΟ 42,95
  Υποθέτω ότι
  α. οι κωδικοί γενικής λογιστικής είναι οι λογαριασμοί λογιστικής του νοσοκομείου στους οποίους πιστώνονται τα ποσά των κρατήσεων προκειμένου αργότερα με χρέωση αυτών και πίστωση του ταμείου του νοσοκομείου να αποδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο και
  β. οι κωδικοί προϋπολογισμού έχουν να κάνουν με τους κωδικούς των δημοσίων εσόδων όπως ενδεχομένως φαίνονται στον προϋπολογισμό του κράτους και πιστεύω κατά την απόδοση των κρατήσεων στο Ελληνικό Δημόσιο το νοσοκομείο αναφέρει τους κωδικούς προϋπολογισμού για την αντίστοιχη ενημέρωση των δημόσιων οικονομικών.
  2. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  Απόσπασμα από σχετική σύμβαση.
  «Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται και οι εξής κρατήσεις σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. 7/2-1-2012 έγγραφο της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ.»
  1. ΜΤΠΥ 1,5%.
  2. Τέλος χ/μου. Η κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ ήτοι 2,40% επί της κράτησης ΜΤΠΥ (άρθρο 10 ν.187/1943 ΦΕΚ156Α/31-51943 & άρθρο 7 ν.1884/1990 ΦΕΚ 81Α/16-9-1990)
  3. 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 3580/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 ν. 3846/2010.
  4. 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

  3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
  Α) Στην περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών στο πλαίσιο ετήσιας σύμβασης προμήθειας υλικών, το νοσοκομείο παρακρατεί τα ακόλουθα ποσά.
  1. ΜΤΠΥ 1,5%.
  2. Τέλος χ/μου Η κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ ήτοι 2,40% επί της κράτησης ΜΤΠΥ (άρθρο 10 ν.187/1943 ΦΕΚ156Α/31-51943 & άρθρο 7 ν.1884/1990 ΦΕΚ 81Α/16-9-1990)
  3. 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 3580/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 ν. 3846/2010.
  4. 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
  5. 3,60% Τέλος Χ/μου & ΟΓΑ επί της ως άνω κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
  Β) Στην περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών στο πλαίσιο εφάπαξ προμήθειας υλικών, το νοσοκομείο παρακρατεί τα ακόλουθα ποσά.
  1. ΜΤΠΥ 1,5%.
  2. Τέλος χ/μου Η κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ ήτοι 2,40% επί της κράτησης ΜΤΠΥ (άρθρο 10 ν.187/1943 ΦΕΚ156Α/31-51943 & άρθρο 7 ν.1884/1990 ΦΕΚ 81Α/16-9-1990)
  4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
  Μεταφέρω στη συνέχεια αυτούσια ότι περιλαμβάνει το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης του νοσοκομείου για ποσό κρατήσεων ύψους 32,11 Ευρώ.
  ΚΩΔΙΚΟΣ Λ/ΣΜΟΣ
  ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  5291 1) ΚΡ. Ν. 3580 13,12 53.20.05.07
  5299 2)ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,64 53.20.05.08
  5291 3) ΜΤΠΥ 17,90 55.02.00
  5291 4) Χ/ΜΟ ΜΤΠΥ 0,43 53.20.00.01
  5291 5) Χ/ΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02 53.20.00.13
  ΣΥΝΟΛΟ 32,11
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
  Αρθρο 5° – Πληρωμή – Κρατήσεις
  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την αποκατάσταση της βλάβης και εντός 90 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
  Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
   Ποσοστό 1,50% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για ΜΤΠΥ (άρθρο 22 του ΠΔ 422/81).
   Ποσοστό 0,036% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου υπέρ ΜΤΠΥ (άρθρο 10 του Ν.187/43 & άρθρο 7 του Ν.184/90).
   Ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (παραγρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011).
   Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/2010).
  5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Απόσπασμα από σχετική πρόσκληση σε μειοδοτικό διαγωνισμό.
  «Τον προμηθευτή που θα αναδειχθεί βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
  1. ΜΤΠΥ 1,5%, άρθρο 22 ΠΔ 422/1981.
  2. Τέλος χ/μου. Η κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ ήτοι 2,40% επί της κράτησης ΜΤΠΥ (άρθρο 10 ν.187/1943 ΦΕΚ156Α/31-51943 & άρθρο 7 ν.1884/1990 ΦΕΚ 81Α/16-9-1990)
  3. 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας με το άρθρο 3 ν. 3580/2007 και Αριθ. ΔΥ6α/οικ. 36932 απόφαση ως ΦΕΚ 545Β/24.03.2009.
  4. 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το ν, 4013/2011.»
  Με εκτίμηση
  Δήμος ΚΟΚΟΣΟΠΟΥΛΟΣ 12 Αυγ 2014
  • Άλλο

  ΦΟΡOI ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΠΟ). 10% ΑΠΟ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 5% ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α
  Posted on 8 Αυγούστου 2014 by EPO

  1) παρακράτηση φόρου 10% από τα τηλεοπτικά δικαιώματα υπέρ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α με βάση τον Ν. 3554/2007 Άρθρο 14 «1. Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Αθλητικών Σωματείων των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.), για τη μετάδοση αγώνων….. ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) εισπράττεται με μέριμνα των οικείων Δ.Ο.Υ. και αποδίδεται ως έσοδο στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΕΤΕΧ και ΤΑΥΑΠ…». Κατ΄ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 8004/1/23/-μζ/23-8-2007 (ΦΕΚ Β΄1675/2007) των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. Με τον ν.3655/2008 (άρθρο) 94 ιδρύθηκε το ταμείο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α και σε αυτό εντάχθηκαν τα δύο ανωτέρω ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

  2)παρακράτηση φόρου 5% από τα εισιτήρια των αγώνων ποδοσφαίρου υπέρ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, σύμφωνα με τον Ν.2725/1999, άρθρο 41, παρ. 5, περ. α΄ (ΦΕΚ 121 Α΄). Παρακράτηση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, το οποίο περιέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά Ταμεία του αστυνομικού προσωπικού (ΕΤΕΧ – ΤΑΥΑΠ) και νυν Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Σχετική για τον τρόπο είσπραξης μέσω αρμόδιων Δ.Ο.Υ. η υπ΄αριθμ. 1004181/1873/10/Δ.Τ.& Ε.Φ./28.1.2000 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης(ΦΕΚ 68 Β/28.1.2000)

  • Ταμεία
  Παράβολα για άδειες αστυνομίας
  Posted on 7 Αυγούστου 2014 by PEVEKE
  Στις άδειες εισαγωγής για κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πληρώνουμε παράβολα Δημοσίου αξίας 30 Ευρώ και Αστυνομίας αξίας 30 Ευρώ. Για άδειες εμπορίας κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων για τα καταστήματα, πληρώνουμε παράβολο Δημοσίου αξίας 60 Ευρώ και παράβολο Αστυνομίας 60 Ευρώ.
  • Άλλο
  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΟΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  Posted on 6 Αυγούστου 2014 by bkarkelis

  Βάσει της υπουργικής απόφασης 10466/18-03-88 (φεκ 98/Τ.α/22-04-05) σε εκτέλεση του Ν.1564/85.
  Επιβαρρύνεται με ποσοστό 3% (σε τιμές αναφοράς) , τόσο η εισαγωγή όσο και η εγχώρια παραγωγή πολλαπλασιαστικου υλικού (φυτών λαχανικών)
  Το ανταποδοτικό τέλος όπως ονομάζεται αυξάνει το κόστος και δεν επιστρέφει κανένα όφελος στους παραγωγούς.
  Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπα τέλη που λογίζονται απο τα ΚΕΠΠΥΕΛ.

  • Άλλο
  Χρεώσεις υπέρ ΕΦΑΠΑΞ Δικηγόρων
  Posted on 1 Αυγούστου 2014 by politis1

  Σε κάθε διπλότυπο που κόβει πολίτης για την παράσταση δικηγόρου σε δικαστήριο της Ξάνθης, ή για την κατάθεση δικογράφου εξαναγκάζεται να πληρώσει 5 ευρώ υπέρ του ΛΕΑΔΞ (Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ξάνθης), το οποίο είναι ΝΠΙΔ και έχει ως αποστολή την καταβολή ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυσης στους Δικηγόρους Ξάνθης κατά την συνταξιοδότηση τους.
  Την ίδια, παράλογη, χρέωση υφίσταται ο πολίτης και όταν θέλει να επικυρώσει ή να μεταφράσει ένα έγγραφο, εξαναγκάζεται να πληρώσει 5 ευρώ για την ενίσχυση του ΕΦΑΠΑΞ των Δικηγόρων!!! Ο πολίτης δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να πληρώσει το ποσό αυτό.
  Την ίδια χρέωση επιβάλλουν και δεκάδες άλλοι δικηγορικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα.

  • Ταμεία
  1,2% ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ
  Posted on 30 Ιουλίου 2014 by politis333
  ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ. 1,2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ (ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ.) ΕΠΙΣΗΣ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΕΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ
  • Ταμεία
  ΕΦΕΤ
  Posted on 29 Ιουλίου 2014 by SVAP

  Σε συνέχεια της επικοινωνίας σας υποβάλουμε σε ορθή επανάληψη το σχόλιο μας για τις χρεώσεις υπέρ τρίτων.
  Εκ της Διευθύνσεως του ΣΒΑΠ

  Χρεώσεις υπέρ τρίτων
  Στην ΚΥΑ 10755/5-6-2006, (άρθρο 2, παράγραφος 5), προβλέπεται ότι «Ποσοστό 50% από τα πρόστιμα που θα εισπράττονται θα διατίθενται μέσω ειδικού κωδικού που θα εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του ΕΦΕΤ, για την αμοιβή των μελών όλων των μικτών κλιμακίων ελέγχου του ΕΦΕΤ και των υπαλλήλων που παρέχουν σε αυτά γραμματειακή υποστήριξη». Σημειωτέον ότι, η εν λόγω ΚΥΑ αντιβαίνει στο άρθρο 79 του Συντάγματος πού ορίζει ότι » Όλα τα έσοδα και τα έξοδα τού Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό».
  Επίσης, κατά την άποψη μας, η ίδια ΚΥΑ δημιουργεί κίνητρο στους ελεγκτές να μεθοδεύουν την επιβολή υψηλών προστίμων ώστε να επιτυγχάνουν και υψηλές αμοιβές ενώ παράλληλα οι συνθήκες αμεροληψίας τους δικαιολογημένα θα αμφισβητούνται από τούς εμπλεκόμενους επιχειρηματίες.
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω ζητούμε την τροποποίηση της απόφασης αυτής ώστε τα πρόστιμα να εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό και απολογισμό με επιπρόσθετο στόχο την απάλειψη του ενδεχόμενου κινήτρου δόλιας επιβολής προστίμων.
  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς
  Έδρα: Πειραιάς ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Πειραιάς
  Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, 10671- Αθήνα
  Τηλ.: 2103392567, Φαξ: 2103631720
  http://www.svap@svap.gr, http://www.svap.gr

  • Άλλο
  Δημοτικός Φόρος Ζύθου 3%
  Posted on 28 Ιουλίου 2014 by PanosAtal

  ΠΟΛ.1104/15.7.2005
  (Αρ.Πρ. 1047014/348). Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 18 και του άρθρου 33 του ν. 3320/2005, σχετικά με το φόρο επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων
  Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1080/1980 έχει φόρος υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος ανέρχεται σε 3% στην αξία του πωλούμενου ζύθου στο εσωτερικό από τις επιχειρήσεις παραγωγής και εισαγωγής ζύθου. Οδηγίες για το φόρο αυτό έχουν δοθεί με την εγκ. 31/1980 (Τ.3839/1257/20-12-1980)
  Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2539/1997, που αναφέρονται στην επιβολή του δημοτικού τέλους, ορίζεται ότι το δημοτικό τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δημόσιο ή δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας.
  Ειδικά για τα εμπορεύματα και προϊόντα ζύθου η επιβολή εισφοράς 3% δημοτικό φόρο δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με άλλα προϊόντα με πολύ περισσότερο αλκοόλ όπως είναι το κρασί ή άλλα αλκοολούχα αναψυκτικά, ποτά κλπ που δεν επιβάλλεται δημοτικός φόρος
  Ο δημοτικός φόρος επί των αλκοολούχων ποτών επιβλήθηκε με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας των Ο.Τ.Α.
  Ο σκοπός αυτός είναι καθαρά δημοσιονομικός.
  ‘Όμως το άρθρο 3§2 της οδηγίας 92/12 επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν έμμεσο φόρο υπό τον όρο ότι ο φόρος αυτός εξυπηρετεί ειδικό σκοπό.
  Συνεπώς η επιβολή του δημοτικού φόρου επί των αλκοολούχων ποτών δεν εξυπηρετεί ειδικό σκοπό και άρα παραβιάζει το άρθρο 3§2 της οδηγίας 92/12.

  • Άλλο
  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
  Posted on 26 Ιουλίου 2014 by AAA

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΠΟΣΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ.
  ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ!
  Αναφέρω δύο ενδεικτικά παραδείγματα.
  1. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ¨ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ¨ Ε.Ε.Σ.
  Σύμφωνα με πρόσφατο σχετικό γραμμάτιο είσπραξης του Νοσοκομείου για την πληρωμή τιμολογίων προμηθευτή παρακρατήθηκαν τα ακόλουθα ποσά
  ΚΩΔΙΚΟΣ Λ/ΣΜΟΣ
  ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  5691 ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ.ΝΟΣ. 2%0 1,55 75.20.12
  5211 Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% 11,61 55.02.00
  5291 Χ/ΜΟ ΟΓΑ- 2,4% 0,28 54.03.07
  5265 Τ.Α.Υ.Υ.Ε. 2,32 55.04.04
  5291 ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1,93 53.20.00.00
  5291 Χ/ΜΟ Τ.Α.Υ.Υ.Ε. 0,05 53.20.00.04
  5291 Χ/ΜΟ ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,02 53.20.00.00
  5291 ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  Ν. 3850/2007 2% 15,48 53.20.00.11
  ΣΥΝΟΛΟ 33,24
  2. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  Απόσπασμα από σχετική σύμβαση. «Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται και οι εξής κρατήσεις σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. 7/2-1-2012 έγγραφο της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ.»
  1) ΜΤΠΥ 1,5%. Η κράτηση αυτή υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ ήτοι 2,40% επί της κράτησης ΜΤΠΥ (άρθρο 10 ν.187/1943 ΦΕΚ156Α/31-51943 & άρθρο 7 ν.1884/1990 ΦΕΚ 81Α/16-9-1990)
  2) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 3580/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 ν. 3846/2010.

  3) 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
  Υπάρχουν σήμερα κρατήσεις με βάση νόμο του 1943!…….
  Ελπίζω κάτι να γίνει προς το καλλίτερο
  Δήμος ΚΟΚΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

  • Χωρίς κατηγορία
  ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (8 % υπερ τριτων) ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
  Posted on 25 Ιουλίου 2014 by panagiotis5

  Για μια επενδυση στην Ελλαδα χρειαζεται πολλες φορες συμβολαιογραφικη μισθωση επαγγελματικου ακινητου (αγροτεμαχιο ,οικοπεδο ,κτιριο ). Οι επενδυτες οι οποιοι ειναι σοβαροι ζητουν η μισθωση να ειναι συμβολαιογραφικη ωστε να ειναι ισχυρη νομικα λογω της μεγαλης επενδυσης που θα κανουν πανω στο ακινητο και λογω του οτι αυτες ειναι μακροχρονιες μισθωσεις 10-20 χρονια.
  Ο απολυτος παραλογισμος ξεκιναει με την αναγραφη στο τιτλο του συμβολαιου την αξια του συμβολαιου της μισθωσης ως τοπ συνολο των καταβληθεντων μισθωματων για ολα τα χρονια .(π.χ 20,000 ευρω το ετος επι τα χρονια 20 χρονια =400,000 ευρω) .
  1.Με βαση αυτο το ποσο πληρωνεται η συμβολαιογραφος ως ποσοστο επι της εκατο στα 400,000 ευρω για αμοιβη της αλλιως δεν το συντασει το συμβολαιο .Ανεξαρτητα αν στο μελλον τροποοιηθει το μισθωμα η ληξει πρωρα η μισθωση .
  2.Με βαση αυτο το ποσο των 400,000 ευρω πληρωνονται δικαιωματα του Ταμειου νομικων ΕΤΑΑ η ΤΑΝ
  3. .Με βαση αυτο το ποσο των 400,000 ευρω πληρωνονται δικαιωματα του Ταμειου Συμβολαιογραφων Τ.Σ
  4. Με βαση αυτο το ποσο (400,000) υπολογιζεται η αμοιβη του υποθυκοφυλακα ποσοστο επι των 400,000 ευρω .
  5.Με βαση αυτο το ποσο (400,000) υπολογιζεται η αμοιβη του ταμειο των υποθυκοφυλακων και δικαιωματα υπερ τριτων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠ .ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΓΑ ως ποσοστο επι των 400,000 ευρω . Εξοδα μετραγραφης συμβολαιογραφικης μισθωσης στο Υποθυκοφυλακειο και το Κτηματολογιο .
  Ολα αυτα για οποιαδηποτε επενδυση ειναι ενα παραλογο τεραστιο εξοδο που πρεπει να πληρωθει ανεξαρτητα αν θα αδειοδοτηθει η επενδυση η οχι ανξερτητα αν θα ισχυει η μισθωσει για 20 χρονια και ανεξαρτητα αν τροποιοιηθει στο ενδιαμεσο το τιμημα .
  το ποσο που πρπει να πληρωθει για να γινει η συμβολαιογραφικη μισθωση και να μεταγραφη στο υποθυκοφυλακειο φθανει το ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ποσο των 8 % περιπου των ετησιων μισθωματων ολης της διαρκειας της μισθωσης 10-20 χρονια .
  Στο παραδειγμα μας 400.000 ΕΥΡΩ (20 χρονια μισθωματα ) Χ 8 % υπερ τριτων = 32000 ευρω ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ .
  Ειναι αποτρεπτικο για πολλες επενδυσειςνα πληρωθουν με το καλημερα τετοια ποσα υπερογκα χωρις να ειναι η σιγουρη η υλοποιηση τους αφου εχουν το ρισκο των αδειοδοτησεων κυριως περιβαντολλογικων .
  Ο εξορθολογισμος αυτων των χρεωσεων υπερ τριτων θα βοηθησει να γινονται συμβολαιογραφικες μισθωσεις και επενδυτικα σχεδια θα εξεταζονται με μεγαλυτερη σοβαροτητα απο τον επενδυτη .

  • Ταμεία
  Εργοδοτική εισφορά ανά εργαζόμενο υπέρ κατασκηνώσεων
  Posted on 23 Ιουλίου 2014 by Fotis123
  Μόλις πρόσφατα (2011) δημιουργήθηκε μια νέα χρέωση υπέρ τρίτων, η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ). Αρχικά ο ΕΛΠΚ ήταν τμήμα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και μετά την κατάργηση του ΟΕΕ μεταφέρθηκε στον ΟΑΕΔ. Εισπράττεται από το ΙΚΑ ως χαράτσι ανά εργαζόμενο, ανεξαρτήτως εάν είναι δικαιούχος.
  • Ταμεία
  ΔΕΤΕ ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ
  Posted on 23 Ιουλίου 2014 by dim
  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΤΕ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.
  • Ταμεία
  Κατάργηση τέλους υπερ ΟΓΑ που προστίθεται στο τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στις δανειακές συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών
  Posted on 23 Ιουλίου 2014 by Gavras
  επί…
  Κατάργηση του τέλους υπερ ΟΓΑ που προστίθεται στο τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στις δανειακές συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι δανειακές συμβάσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3% πλέον ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%, ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλομένων. Συγκεκριμένα:
  • Δανειακές συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%, ήτοι συνολικό τέλος χαρτοσήμου 3,6%.
  • Δανειακές συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων (πλην ΑΕ και ΕΠΕ) και ιδιωτών, υπόκεινται σε 3% πλέον ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%, ήτοι συνολικό τέλος χαρτοσήμου 3,6%.
  • Δανειακές συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων (εταιρειών) υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%, ήτοι συνολικό τέλος χαρτοσήμου 2,4%.

  • Δανειακές συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων (εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ) και οποιουδήποτε τρίτου υπόκεινται σε 2% πλέον ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%, ήτοι συνολικό τέλος χαρτοσήμου 2,4%.

  • Ταμεία
  Ελεγχος ακρίβειας ζυγαριάς
  Posted on 23 Ιουλίου 2014 by alatmos
  Για τον έλεγχο της ακρίβειας ζυγαριάς από την αστυνομία, εισπράττεται τέλος υπέρ του ταμείου των αστυνομικών
  • Ταμεία
  ΕΤΕΠΠΑΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
  Posted on 22 Ιουλίου 2014 by schaufinger

  Κάθε φορά που ένας καταναλωτής αγοράζει μία φιάλη αλκοολούχου ποτού περιεκτικότητας 0.7 λίτρα και αλκοολικού βαθμού 40% πληρώνει πέρα από την αξία του προϊόντος, ΕΦΚ 6.86€, ΕΤΕΠΠΑΑ 0.2744€, χαρτόσημο 0.0055€ και 0.0011€ ΟΓΑ χαρτοσήμου. Δηλαδή οι υπόχρεοι καταβολής ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, καταβάλλουν τον λεγόμενο ΕΤΕΠΠΑΑ που είναι 4% του ΕΦΚ, επιπλέον χαρτόσημο 2% του ΕΤΕΠΠΑΑ, και ΟΓΑ χαρτοσήμου το οποίο είναι 20% του προαναφερθέντος χαρτοσήμου. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται στο Τελωνείο και βεβαίως υπάρχει και ΦΠΑ επί των ποσών αυτών.
  Το ΕΤΕΠΠΑΑ είναι το Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Ποιότητας και Παραγωγής Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών του Γενικού Χημείου του Κράτους.
  Δηλαδή στις περίπου 30 εκατομμύρια φιάλες αλκοολούχων που διακινούνται στην Ελλάδα κἀθε χρόνο τα έσοδα στο Ταμείο των χημικών του κράτους είναι €8.2εκ ετησίως!!!!!!!!!

  • Ταμεία
  ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ Ε.Ο.Φ. ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  Posted on 22 Ιουλίου 2014 by PSVAK
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 1.316/11.1.1983 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΙΣΦΟΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
  • Χωρίς κατηγορία
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΑ ΤΑΝ 1,3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(!!) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗΣ Ι.Κ.Ε.
  Posted on 21 Ιουλίου 2014 by matadore70

  Ο Συμβολαιογραφικος Συλλογος Εφετειου Θεσσαλονικης κοινοποιησε στα μελη του ΤΗΝ 31/1/2014 ,με ιδιαιτερη υπερηφανεια το εγγρ.55579/2014 του ΕΤΑΑ ΤΑΝ (Ταμειο Νομικων) το οποιο (παρ)ερμηνευει το Ν.4072/2012 που εισηγαγε την νεα εταιρικη μορφη της Ιδιωτικης Κεφαλαιουχικης Εταιρειας ( Ι.Κ.Ε.) στο ελληνικο εταιρικο δικαιο. Η νεα αυτη εταιρικη μορφη κεφαλαιουχικης εταιρειας με τις καινοτομικες, για την ελληνικη πραγματικοτητα, διαταξεις συστασης και λειτουργιας και προκειμενου να καταστει ελκυστικη ως επιλογη μελλοντικων επενδυσεων χαρακτηριζεται ιδιαιτερα για το ελαχιστο κοστος και το χρονο που απαιτειται για τη συσταση της.
  Η διοικηση του ΕΤΑΑ ΤΑΝ ομως εχει διαφορετικη αποψη…
  Εν ολιγοις θεωρει πως στη περιπτωση που το καταστατικο της ΙΚΕ συνταχθει απο Συμβολαιογραφο,οι ιδρυτες οφειλουν να καταβαλλουν το 1,30% του κεφαλαιου της εταιρειας ως ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (!!)
  π.χ. Ετ.κεφαλαιο 100.000€ —– Δικαιωματα υπερ ΕΤΑΑ ΤΑΝ 1,30% = 1.300€
  Αν οι ιδρυτες της ιδιας εταιρειας επελεγαν να συσταθει μεσω απλου Ιδιωτικου συμφωνητικου με τη συνδρομη δικηγορου θα πληρωναν στο ΕΤΑΑ ΤΑΝ για τη θεωρηση του καταστατικου μονο….. 5,80€ περιπου!!
  σ.σ.
  Στη περιπτωση που ερμηνευθει ορθα και διορθωθει νομοθετικα η αδικια,η διαταξη θα πρεπει οπωσδηποτε να εχει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ και να αναζητηθουν απο τους δικαιουχους προς επιστροφη τα τυχον καταβαλλομενα ποσα προς το ΕΤΑΑ ΤΑΝ.

  Σας κοινοποιω το σχετικο εγγραφο 55579/2014 του ΕΤΑΑ ΤΑΝ.

  Κ.Θ.

  • Ταμεία
  Ε.Ε.Π.Α – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ
  Posted on 21 Ιουλίου 2014 by MOSCHOS
  Σε καθε εισαγωγη απο το εξωτερικο, ο εκτελωνιστης εκτος απο την αμοιβη του, χρεωνει και επι πλεον πληρωμη, συνηθως 20,00 ευρω ( + ΦΠΑ 3,60 ευρω) με σχετικη αποδειξη λιανικης της Αστικης Εταιριας Εκτελωνιστων Αθηνων-Πειραιως (Ε.Ε.Π.Α). Γιατι πρεπει να πληρωνεται το ταμειο του εκτελωνιστη ξεχωριστα και επι πλεον της αμοιβης του ???
  • Ταμεία
  Εισφορά του Ν. 128/75
  Posted on 21 Ιουλίου 2014 by BATI

  Το 1975, με την συνεργασία των τότε υπουργών Συντονισμού Παναγή Παπαληγούρα και Οικονομικών Ευάγγελου Δεβλέτογλου, ψηφίστηκε ο Νόμος 128 ο οποίος επέβαλε μια ποσοστιαία επιβάρυνση στα πάσης φύσεως επιτόκια καταναλωτικών, επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων. Σκοπός της περίφημης εισφοράς του Ν. 128/75 ήταν να δημιουργηθεί ένας “κουμπαράς” ο οποίος θα πριμοδοτούσε τον δανεισμό των εξαγωγικών επιχειρήσεων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι εξαγωγές της χώρας.
  Σήμερα ο σκοπός αυτός δεν υφίσταται πλέον, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει την πάσης φύσεως πριμοδότηση οποιασδήποτε επιχειρήσεως, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης. Όμως, η εισφορά του Ν. 128/75 ζει και βασιλεύει! Η επιβάρυνση που φέρνει σήμερα στα επιτόκια των καταναλωτικών και των επιχειρησιακών δανείων είναι 0,60% ενώ στα στεγαστικά δάνεια 0,12%. Το οξύμωρο είναι ότι, εφ’ όσον η Ευρωπαϊκή Ένωση (όπως είπα πρωτύτερα) δεν επιτρέπει τις επιδοτήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων, τα έσοδα από την συγκεκριμένη εισφορά δεν μπορούν να καταγραφούν στον προϋπολογισμό! Πού πάνε τότε; Τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό “εκτάκτων εσόδων” του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι να διοχετευθούν όπου αποφασίσει η Κυβέρνηση!

  • Χωρίς κατηγορία
  ΕΦΕΤ
  Posted on 21 Ιουλίου 2014 by SVAP

  Στην ΚΥΑ 10755/5-6-2006, (άρθρο 2, παράγραφος 5), προβλέπεται ότι «Ποσοστό 50% από τα πρόστιμα που θα εισπράττονται θα διατίθενται μέσω ειδικού κωδικού που θα εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του ΕΦΕΤ, για την αμοιβή των μελών όλων των μικτών κλιμακίων ελέγχου του ΕΦΕΤ και των υπαλλήλων που παρέχουν σε αυτά γραμματειακή υποστήριξη.
  Κατά την άποψη μας, η απόφαση αυτή δημιουργεί κίνητρο στους ελεγκτές να μεθοδεύουν την επιβολή υψηλών προστίμων ώστε να επιτυγχάνουν και υψηλές αμοιβές ενώ παράλληλα οι συνθήκες αμεροληψίας τους δικαιολογημένα θα αμφισβητούνται από τούς εμπλεκόμενους επιχειρηματίες.
  Ζητούμε την τροποποίηση της απόφασης αυτής με σκοπό την απάλειψη το ενδεχόμενου κινήτρου δόλιας επιβολής προστίμων.
  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς
  Έδρα: Πειραιάς ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Πειραιάς
  Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, 10671- Αθήνα
  Τηλ.: 2103392567, Φαξ: 2103631720
  http://www.svap@svap.gr, http://www.svap.gr

  • Άλλο
  ΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΚΟΕΜΝ(ΜΕΤΟΧ.ΤΑΜ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ) ΣΤΑ ΛΗΜΕΝΑΡΧΕΙΑ
  Posted on 21 Ιουλίου 2014 by CARAS

  Στα λιμεναρχεία όλης της χώρας κατά την έκδοση ή ανανέωση εγγράφων γίνονται κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. Τελευταίο συμβάν είναι η κράτηση 15 (δεκαπέντε ) ευρώ για αντικατάσταση εξωλέμβιας μηχανης σε μικρή βάρκα ( απόδειξη νούμερο 20022 της 16/07/2014 απο το λιμεναρχείο Πόρτο-Λάγους ).
  • Χωρίς κατηγορία
  ΔηΦοΔω
  Posted on 20 Ιουλίου 2014 by alexperi

  Το «μυθικό» που έχουμε στα Δωδεκάνησα είναι το περίφημο ΔΗΦΟΔΩ. Σε κάθε τιμολόγιο όλων των ελεύθερων επαγγελματιών, πληρώνουμε το 1% στο Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου (ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ). Μιλάμε για τεράστια ποσά που μπαίνουν στα ταμεία του Δήμου χωρίς λόγο. Εκτός του ότι αυτός ο φόρος δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα είναι τελείως παράλογος, όταν δεν υπάρχει αντάλλαγμα ή επιστροφή σε κάτι προς εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πληρώνουμε που πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη για τα μαγαζιά, έχουμε κι αυτό.
  ΤΡΕΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΗΛΑΔΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Χωρίς κατηγορία
  Εισφορά στα εισιτήρια των δημοσίων θεαμάτων (ή φόρος θεαμάτων)
  Posted on 20 Ιουλίου 2014 by APOLLO

  Η εισφορά η οποία επιβάλλεται στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων (συναυλίες, θέατρο κτλ αν δεν κάνω λάθος μόνο στην Αθήνα και Θεσσαλονική), σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 1108 της 21.12.1948 (ΦΕΚ 322 Α), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1620/1951 (ΦΕΚ 2 Α ́), όπως ισχύουν. Ο τρόπος απόδοσης του επαναπροβλέφθηκε από τον ν.3790/2009 άρθρο 12. Αν ανατρέξει κάποιος στην νομοθεσία θα δει ότι αφορούσε κάποια προνοιακά ιδρύματα που ιδρύθηκαν κατά τον εμφύλιο όπως «Η φανέλα του Στρατιώτη». Τώρα όταν και αν αποδίδεται σωστά από τις επιχειρήσεις που τον εισπράττουν, μέσα από τα εισητήρια, καταλήγει (μάλλον) σε ένα ίδρυμα του Υπουργείου Παιδείας.

  Εισιτήρια
  Τέλος Χαρτοσήμου σε υποτροφία
  Posted on 19 Ιουλίου 2014 by dizzyk
  Σε αφορολόγητη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6, Νόμος 2238/1994 υποτροφία (συγκεκριμένα πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ) γίνεται κράτηση 3.6% σύμφωνα με τον κώδικα τελών χαρτοσήμου, άρθρο 13, § 3-4.
  • Χωρίς κατηγορία
  Ετήσια Ανταποδοτικά τέλη (40€ ετησίως ανά άδεια)& παράβολα έκδοσης-τροποποίησης-επέκτασης αδειών πρατηρίων
  Posted on 18 Ιουλίου 2014 by POPEK

  Μεταξύ των χρεώσεων υπέρ τρίτων που πρέπει να επαναξιολογηθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, είναι και το ανταποδοτικό τέλος, για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/2002, καθώς και το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση των αδειών αυτών.
  Σύμφωνα με το εδάφιο 4 της παραγράφου 1 της Υ.Α. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490 (ΦΕΚ Β’ 218/18-02-2005), καθορίστηκε το ποσό του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών λειτουργίας του άρθρου 4 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α’): Πρατηρίου υγρών καυσίμων και Πρατηρίου υγραερίων για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, Διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και Εμφιάλωσης υγραερίων και ορίστηκείσο με διακόσια (200) ευρώ. Επίσης καθορίστηκε το ποσό του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη χρήση των προαναφερόμενων αδειών και ορίστηκε ίσο με ποσοστό 20% επί του ως άνω ανταποδοτικού τέλους, ήτοι σαράντα (40) ευρώ.
  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της προαναφερόμενης Υ.Α. το παραπάνω ανταποδοτικό τέλος καθώς και τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των προαναφερόμενων αδειών, εισπράττονταν από τις κατά τόπους ΔΟΥ, εμφανίζονταν στον ΚΑΕ 82170 (εκτός προϋπολογισμού) και αποδίδονταν μέσω του ΚΕΠΥΟ με τον κωδικό 26901 στον ειδικό λογαριασμό που τηρείτο στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 234226/9 – «Ειδικός λογαριασμός για τον εφοδιασμό με πετρελαιοειδή προϊόντα των προβληματικών περιοχών της χώρας για την επιδότηση κατόχων Αδείας Εμπορίας που αναλάμβαναν την υποχρέωση να καλύπτουν τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή προϊόντα των προβληματικών περιοχών της χώρας, για την κάλυψη κοινοφελών σκοπών, δαπανών μελετών και ερευνών στον τομέα της Ενέργειας…….., καθώς και για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Υγραερίων (ΤΕΑΠΕΠ)», ο οποίος με το άρθρο 19 του ν. 3054/2002 και την αρ. Δ2/Γ/666/15-01-2004 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετονομάστηκε σε «Λογαριασμό Χρηματοδότησης Εταιριών, Εμπορίας Πετρελαιοειδών, για μεταφορές καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας».
  Με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α’) με τις οποίες καταργήθηκαν οι ειδικοί, εκτός προϋπολογισμού λογαριασμοί, ο «Ειδικός Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών, Εμπορίας Πετρελαιοειδών, για μεταφορές καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της Χώρας» που τηρούνταν στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 234226/9, καταργήθηκε και από τα συνολικά χρηματικά του υπόλοιπα, μεταφέρθηκε στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200543 «Μεταφορά από Διάφορους Λογαριασμούς» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και εισήχθησαν στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, υπό τον ΚΑΕσόδου 3421, μέρος των οποίων διατέθηκε, σύμφωνα με την αριθμ. Δ2/Γ/27416/02-12-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2783 Β’) για την ετήσια ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραμμάτων των Δήμων στην περιφέρεια των οποίων είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν τα διϋλιστήρια «ΕΛΠΕ Α.Ε.», «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.» ή και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών με χωρητικότητα άνω των 10.000Μ3.

  Θεωρούμε απαράδεκτο να καταβάλλονται τα ανωτέρω ανταποδοτικά κατ’ επίφαση τέλη, τα οποία αποτελούν χρέωση υπέρ τρίτων και δε διαθέτουν κανέναν απολύτως ανταποδοτικό χαρακτήρα υπέρ αυτών που τα καταβάλλουν.

  • Άλλο
  Φόρος φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α3, 4% υπέρ ΟΣΔΕΛ, ΦΟΙΒΟΣ, ΟΣΔΕΕΤΕ, ΘΕΣΠΙΣ
  Posted on 18 Ιουλίου 2014 by hornet900

  Σχετικά με τον φόρο του φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α3, 4% υπέρ ΟΣΔΕΛ, ΦΟΙΒΟΣ, ΟΣΔΕΕΤΕ, ΘΕΣΠΙΣ για τα πνευματικά δικαιώματα συγγραφέων. Αυτός ο φόρος είναι εξαιρετικά άδικος διότι το συγκεκριμένο χαρτί δεν χρησιμοποιήται μόνο σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για αντίγραφα. Ο μεγαλύτερος όγκος χρήσης του (90% +) είναι για εκτυπώσεις ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων (e-mails, τιμολόγια, έγγραφα, φαξ κτλ), εργασίες εκπαίδευσης, οικιακή χρήση, ακόμα και για παιδική ζωγραφική σε πολλά σχολεία και παιδικούς σταθμούς (!!!)
  Γιώργος Φερούσης
  Γ.Γ. Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών & Εκδοτών Πειραιώς
  Τηλ. 2104225532

  • Άλλο
  Ένωση νοσηλευτών
  Posted on 18 Ιουλίου 2014 by anwolf

  Σύμφωνα με τον Ν.3252/2004, υποχρεούνται άπαντες οι νοσηλευτές (οιουδήποτε τύπου), άσχετα αν είναι άνεργοι ή διορισμένοι, να καταβάλλουν ετησίως φόρο/εισφορά 60€, στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. Δηλαδή ΄΄χαράτσι΄΄ για σκοπούς όπως αποδεικνύεται εντελώς ρουσφετολογικούς. Για να ζει μία ΄΄δράκα΄΄ συνδικαλιστών/νοσηλευτών, με τα λεφτά τα δικά μας. Και μάλιστα ο νόμος αυτός λέει ότι αν δεν πληρώσεις τότε δεν μπορείς να πιάσεις δουλειά ΠΟΥΘΕΝΑ ως νοσηλευτής. ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!!!!
  Παρακαλώ για την άμεση κατάργηση αυτού του ανάλγητου χαρατσιού.

  • Άλλο
  Εισιτήρια ΚΤΕΛ
  Posted on 17 Ιουλίου 2014 by Selinakatos

  Σε γραμμή των ΚΤΕΛ Αττικής (χρεώνουν και τα άλλα ΚΤΕΛ φαντάζομαι) πλήρωσα ειδική εισφορά 5%. Συγκεκριμένα, «στην τιμή εμπεριέχεται ειδική εισφορά 5% Ν2963/2001″.
  Και για ποιό λόγο πρέπει να δηλώσουν οι καταναλωτές τις ειδικές εισφορές που πληρώνουν; Πρόκειται για έλλειψη οργάνωσης; Από τη στιγμή που έχουν περαστεί νόμοι θα έπρεπε το κράτος να ξέρει ποιές ειδικές εισφορές υπάρχουν!!! Εκτός και αν – ακόμα χειρότερα – χρεώνονται αυθαίρετα από τις συντεχνίες!

  • Εισιτήρια
  Κρατήσεις επι πιστοποιήσεων έργων ΔΕΔΗΕ (ΔΕΗ), μηχανόσημα
  Posted on 15 Ιουλίου 2014 by spyros
  Επι των πιστοποιήσεων έργων ΔΕΗ γίνεται κράτηση 2 τοις χιλίοις υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και στις προσφορές συμμετοχής σε διαγωνισμούς έργων επικολούμε μηχανόσημα
  • Άλλο
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
  Posted on 15 Ιουλίου 2014 by CitizenA
  Για να ξεκινήσει κανείς μία απλή εμπορική επιχείρηση πρέπει να πληρώσει υποχρεωτικά (όχι προαιρετικά) και συνδρομή στο εμπορικό επιμελητήριο, χωρίς να το χρειάζεται και χωρίς να του προσφέρει τίποτα απολύτως. Χρέωση υπέρ τρίτου 100%.
  • Άλλο
  Τέλος 1% ΕΥΔΑΠ
  Posted on 14 Ιουλίου 2014 by politisgr
  Στους λογαρισμούς της ΕΥΔΑΠ επιβάλεται τέλος 1% επί του τιμήματος δυνάμει του
  Στους λογαρισμούς της ΕΥΔΑΠ επιβάλεται τέλος 1% επί του τιμήματος δυνάμει του Ν.Δ. 1068/1942 (ΦΕΚ Α 1942/28-2-1942) «Περί καθορισμού προσθέτου πόρου υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως προσωπικού της Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων»
  Δεν καταλαβαίνω για ποιό λόγο θα πρέπει ο καταναλωτής της ΕΥΔΑΠ να ενισχύει το ταμείο επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ.

 3. avatar n1K0SsT

  Να η τρόϊκα, ουδέν κακόν αμιγές καλού. Μακάρι να κόψουν και την εισφορά υπερ του ταμείου των τελωνειακών που πληρώνουμε μέσω ΔΕΗ. Πιστεύω ότι αν υπήρχε μιά τρόϊκα από τις αρχές του 80 όταν άρχισαν να έρχονται και τα πακέτα, τότε δεν θα ήμασταν σ' αυτή την κατάσταση.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει